top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Verbied Roundup in Zwolle

De volledige gemeenteraad wil dat gewasbeschermingsmiddel Roundup zo snel mogelijk wordt verboden binnen de gemeente Zwolle. Swollwacht riep hier afgelopen maandag toe op tijdens de raadsvergadering. “Natuur die je nu niet kapot maakt, hoef je later niet te herstellen”, aldus fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp. In een motie tijdens de een-na-laatste besluitvormende raadsvergadering voor de vakantie vraagt Swollwacht aan het college van burgemeester en wethouders om het gebruik van Roundup, oftewel glyfosaat, te verbieden. Het middel is bewezen schadelijk voor onder meer de gezondheid van de bodem en insecten, zo valt te lezen in de motie. Hierdoor komt ook de voedselvoorziening van vogels en de gezondheid van mensen in gevaar, aangezien het gif terugkomt in de voedselketen (onder meer via bespoten mais).


Roundup verboden in Drenthe

De rechter verbood een lelieteler in Drenthe onlangs om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken (op 4 middelen na). In Zwolle wordt Roundup onder meer gebruikt op een stuk land aan de Zalkerveerweg. Silvia: “Terwijl op het land eromheen weidevogelbescherming geldt en bewust laat wordt gemaaid. De Roundup is begin mei al gespoten, tijdens het broedseizoen.”

Gebied aan de Zalkerveerweg waar Roundup wordt gebruikt, met links en rechts weidevogelbeschermingsgebieden.


Wethouder aan de slag met de motie

Met de motie wil Swollwacht verder verlies van natuurwaarden voorkomen. Aan wethouder Arjan Spaans de taak om de motie uit te voeren. Hij gaf aan hier geen bezwaar tegen te hebben, zolang het inhoudt dat hij de boodschap om Roundup te verbieden blijft herhalen richting de provincie en de rijksoverheid. Volgens Swollwacht is het belangrijk dat de gemeente in overleg treedt met de provincie Overijssel over het belang van een breed verbod binnen de provincie. De gemeente moet de motie binnenkort aan alle gemeenten in Nederland toesturen met de uitnodiging om ook een verbod in te voeren in hun gemeente.


Perspectiefnota, afval en andere moties Swollwacht

De motie werd ingediend tijdens de besluitvorming over de Perspectiefnota, waarin de plannen voor de komende vier jaar staan beschreven. Een week eerder lanceerde Swollwacht in dit kader de Toolkit Democratie. De gemeenteraad stemde met alle plannen in de nota in. Traditiegetrouw dienen partijen tijdens deze vergadering een heleboel moties in waarin ze het college van B en W vragen om specifieke plannen uit te voeren. Swollwacht diende maar liefst 7 eigen moties in, en was mede-indiener van een aantal moties van andere partijen. Lees hieronder alle moties van Swollwacht. Daarnaast was afgelopen dinsdag een debat over het afvalbeleid. “Als ik af en toe door de binnenstad loop, dan kan ik wel huilen van de zooi die ik zie. Ik zie zelfs in Holtenbroek de ratten over straat lopen”, aldus Silvia tijdens het debat.


Volgende week laatste raadsvergadering; Swollwacht blijft strijden voor Zwollenaren!

Volgende week, maandag 17 juli, is de laatste vergadering van de gemeenteraad. Dan staan onder meer de herinrichting van het Broerenkwartier, de mobiliteitshub Weezenlanden-Noord en het voorzieningenplan voor Stadshagen op de agenda. Swollwacht heeft zich eerder kritisch uitgelaten over bovengenoemde onderwerpen en blijft ook na de zomer opkomen voor de belangen van alle Zwollenaren (mens en dier).


Meer informatie over Roundup

Alle moties van Swollwacht tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2023

Daarnaast werd een eerder aangekondigde motie over toegankelijkheid van gebouwen in de binnenstad voor mensen met een beperking uiteindelijk niet ingediend, omdat wethouder Guldemond toezegde dat hij de raad komend jaar een update zal geven van de quick wins op dit onderwerp.


bottom of page