Jan Besselink

Secretaris

Ludwich van Westering

Penningmeester

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemeen bestuursleden. De mensen die deze functies bekleden, doen dat op vrijwillige basis. Zij krijgen hier geen vergoeding voor.

 

Het bestuur van Swollwacht houdt zich bezig met bestuurlijke taken van de partij zelf, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de ledenvergadering. Die wordt twee keer per jaar gehouden en dient om de leden te informeren over de dagelijkse gang van zaken in de fractie en de werkzaamheden van de wethouder.

 

De voorzitter zit de ledenvergadering voor en houdt contact met de fractievoorzitter en de wethouder. Zij hebben geregeld overleg met elkaar.

De voorzitter doet hiervan verslag in de ledenvergadering.

 

De penningmeester zorgt er voor dat er voldoende liquide middelen zijn en dat de partij financieel gezond is. Met andere woorden, hij zorgt voor het huishoudboekje van de partij.

 

De secretaris ontvangt de post en houdt de mail van de partij bij en zorgt dat alles bij de juiste persoon terecht komt. Hij is het aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over de partij en kan mensen doorverwijzen naar de juiste portefeuillehouder binnen de fractie.

 

Mensen kunnen onze partij heel makkelijk benaderen door op de website van Swollwacht te kijken en hun vragen of opmerkingen direct te stellen bij de juiste portefeuillehouder.

 

Om actief te zijn in het bestuur van onze mooie lokale partij maakt mij erg trots. Op deze manier ben ik dichtbij de politiek en voel ik mij nauw betrokken bij onze mooie stad. Als Zwollenaar ben ik dan ook heel blij dat wij al 30 jaar een partij hebben, die opkomt voor de Zwollenaren, onze cultuur en historie, zodat we ons unieke DNA kunnen blijven behouden. 


In Zwolle hebben we veel jonge mensen, veel studenten ook, die zich hier willen vestigen als ze klaar zijn met hun studie. Het is mijn ideaal om er voor te zorgen dat er meer jonge mensen lid willen worden van onze lokale politiek partijk zodat zij ook mee kunnen beslissen over hun toekomst in onze Hanzestad Zwolle.

 

Ingrid van der Veer,

Voorzitter van het bestuur van Swollwacht

IMG_4361%20fixed__edited.jpg

Ingrid van der Veer

Voorzitter

Het bestuur

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2020 Swollwacht