top of page
Klaas.jpg
image00013.jpeg

Guido Pasman
Secretaris

image00008.jpeg

Richard Seuters

Penningmeester

image00004.jpeg

Annemiek Helmers

Algemeen bestuurslid

Vanmierlo.jpg

Jeroen van Mierlo

Algemeen bestuurslid

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee algemeen bestuursleden. De mensen die deze functies bekleden, doen dat op vrijwillige basis. Zij krijgen hier geen vergoeding voor.

 

Het bestuur van Swollwacht houdt zich bezig met bestuurlijke taken van de partij zelf, zoals bijvoorbeeld het organiseren van de ledenvergadering. Die wordt twee keer per jaar gehouden en dient om de leden te informeren over de dagelijkse gang van zaken in de fractie.

 

De voorzitter zit de ledenvergadering voor en houdt contact met de fractievoorzitter en de wethouder. Zij hebben geregeld overleg met elkaar.

De voorzitter doet hiervan verslag in de ledenvergadering.

 

De penningmeester zorgt er voor dat er voldoende liquide middelen zijn en dat de partij financieel gezond is. Met andere woorden, hij zorgt voor het huishoudboekje van de partij.

 

De secretaris ontvangt de post en houdt de mail van de partij bij en zorgt dat alles bij de juiste persoon terecht komt. Hij is het aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over de partij en kan mensen doorverwijzen naar de juiste portefeuillehouder binnen de fractie.

 

Mensen kunnen onze partij heel makkelijk benaderen door op de website van Swollwacht te kijken en hun vragen of opmerkingen direct te stellen bij de juiste portefeuillehouder.

 

IMG_4361%20fixed__edited.jpg

Klaas Keen

Voorzitter

Het bestuur
bottom of page