IMG_4361%20fixed__edited.jpg
De Fractieleden,
 

Silvia Bruggenkamp,

thumbnail_PS_10_01_22_104995.jpg

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

fractievoorzitter en raadslid voor de fractie van Swollwacht. Ze is geboren en getogen Zwollenaar met een passie voor mensen, dieren en politiek.

 

Ik ben getrouwd en ik ben werkzaam als commissiesecretaris voor Provinciale Staten van Overijssel. Ik woon in het mooie en bijzondere Holtenbroek, de wijk waar ik als kind ben opgegroeid.

 

Als geboren en getogen Zwollenaar vind ik het ontzettend belangrijk dat Zwolle een eigen, lokale politieke partij heeft. Ik zet me daar al vanaf 2014 met veel passie en plezier voor in. Ik sta voor een partij die wil dat de mensen in Zwolle gehoord en gezien worden. Voor een partij die zorgt  dat niemand aan de zijlijn staat.

 

Nu Zwolle steeds groter wordt, worden de opgaven op het gebied van veiligheid ook groter en ingewikkelder. Veiligheid voor onze inwoners gaat me aan het hart. Iedereen moet zich veilig weten en zich veilig voelen in Zwolle en ik zal alles op alles zetten om dat te bevorderen.

 

De groei van de stad is voor ons geen doel op zich. Zwolle moet geen metropoolregio worden. De balans moet altijd doorslaan naar de belangen van onze inwoners: we zijn dienstbaar aan hèn!

 

En er zijn zoveel andere dingen te doen! Ik geloof in een stad waar je je zelf kunt zijn en waar je gelukkig kunt zijn. Een stad waar perspectief is voor iedereen en er altijd uitzicht is op wat beters. Dat is mijn persoonlijke drijfveer.

 

Silvia gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer: 06-13287084. Daarnaast is zij bereikbaar per e-mail op s.bruggenkamp@swollwacht.nl

Woordvoerder op:​

  • Volgt nog

Wijken:

  • Volgt nog

Asia Golunska,

PS_24_01_22_108361.jpg

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. 

 

Ik werk als projectleider sociale kwaliteit bij de Provincie Overijssel. Ik heb sinds 2005 in verschillende functies bij de provincie gewerkt waaronder financiën en duurzame energie. Sinds begin 2021 houd ik me bezig met sociale thema’s zoals laaggeletterdheid en sociale ontmoetingsplaatsen. Mijn opleidingsachtergrond is bestuurskunde, financiën en management.

Ik ben in 2003 naar Nederland gekomen. Mijn toenmalige vriend woonde hier, in Zwolle. Na mijn afstuderen ben ik vanuit Polen hierheen verhuisd om met hem samen te wonen. Al sinds ik in Zwolle woon stem ik op Swollwacht. Ik kwam toentertijd een artikel over Swollwacht tegen in een lokale krant en de aanpak sprak me gelijk aan.

Met name het pragmatisme waarmee de partij naar de thema’s kijkt. Niet vanuit landelijke voorschriften of vaste overtuigingen, maar vanuit de effectiviteit. Telkens per casus beoordelen wat bij Zwolle past.

Ik heb afgelopen jaren een wens gehad om hier vanuit mijn kennis en ervaring aan bij te kunnen dragen. Nu mijn beide kinderen naar de basisschool gaan, voel ik de ruimte om het te doen. Ik zie Swollwacht als een partij met hele verschillende maar allemaal oprecht betrokken en toegewijde mensen. Dat spreek met enorm aan.

 

Ik ben er trots op om er een deel van uit te kunnen maken. En ik geloof erin dat we echt het verschil voor Zwolle kunnen maken. 

 

Asia gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer: 06-29126029. Daarnaast is zij bereikbaar per e-mail op a.golunska@swollwacht.nl

Woordvoerder op:​

  • Volgt nog

Wijken:

  • Volgt nog

 

Evelina Bijleveld,

PS_24_01_22_108349 2.jpg

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. Trotse inwoner van Zwolle met een passie voor (kwetsbare) mensen, dieren en noaberschap.

 

Bij Swollwacht kan ik mijn liefde voor het sociaal domein, waarin we voor elkaar zorgen, helemaal kwijt.

Zwolle heeft potentie en dat merken we aan de woningmarkt. De historie van Zwolle laat zien dat de stad al eeuwenlang op een natuurlijke wijze inwoners aantrekt. Toch willen we het liefst voorrang geven aan mensen die sociaal of economisch verbonden zijn met de stad. Zodat het DNA van Zwolle behouden blijft.

Net als Zwolle heeft iedereen potentie. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. We willen met partners uit de stad werken aan het verbeteren van kansengelijkheid in de opvang, het onderwijs en de leefomgeving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de (school)prestaties van een kind.

Als raadslid van Swollwacht ga ik graag in gesprek over wat voor ‘verzorgingsgemeente’ wij willen zijn. Hoe gaan we om met de uitdagingen die we hebben op het gebied van o.a. jeugdzorg, onderwijs, toegankelijkheid, wonen en participatie? Als moeder van 4 jong volwassenen voel ik mij bij deze onderwerpen betrokken.

Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit mogelijkheden. Vanuit ‘wat kan er wel’. Samen met u, want elke wijk is anders en vraagt om een andere aanpak. Dit zie ik als het geheel van het sociaal domein, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Dat is waar ik voor sta.

 

Evelina gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer 06-54675645. Daarnaast is zij per e-mail bereikbaar op e.bijleveld@swollwacht.nl.

Woordvoerder op:​

  • Volgt nog

Wijken:

  • Volgt nog