top of page
IMG_4361%20fixed__edited.jpg
De Fractieleden,
Silvia Bruggekamp

Silvia Bruggenkamp,

thumbnail_PS_10_01_22_104995.jpg

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

fractievoorzitter en raadslid voor de fractie van Swollwacht. Ze is geboren en getogen Zwollenaar met een passie voor mensen, dieren en politiek.

 

Ik ben getrouwd en ik ben werkzaam als commissiesecretaris voor Provinciale Staten van Overijssel. Ik woon in het mooie en bijzondere Holtenbroek, de wijk waar ik als kind ben opgegroeid.

 

Als geboren en getogen Zwollenaar vind ik het ontzettend belangrijk dat Zwolle een eigen, lokale politieke partij heeft. Ik zet me daar al vanaf 2014 met veel passie en plezier voor in. Ik sta voor een partij die wil dat de mensen in Zwolle gehoord en gezien worden. Voor een partij die zorgt  dat niemand aan de zijlijn staat.

 

Nu Zwolle steeds groter wordt, worden de opgaven op het gebied van veiligheid ook groter en ingewikkelder. Veiligheid voor onze inwoners gaat me aan het hart. Iedereen moet zich veilig weten en zich veilig voelen in Zwolle en ik zal alles op alles zetten om dat te bevorderen.

 

De groei van de stad is voor ons geen doel op zich. Zwolle moet geen metropoolregio worden. De balans moet altijd doorslaan naar de belangen van onze inwoners: we zijn dienstbaar aan hèn!

 

En er zijn zoveel andere dingen te doen! Ik geloof in een stad waar je je zelf kunt zijn en waar je gelukkig kunt zijn. Een stad waar perspectief is voor iedereen en er altijd uitzicht is op wat beters. Dat is mijn persoonlijke drijfveer.

 

Silvia gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer: 06-13287084. Daarnaast is zij bereikbaar per e-mail op silvia.bruggenkamp@raadzwolle.nl

Woordvoerder op:​

 • Sociaal domein, welzijn, leefbaarheid,  zorg en WMO

 • Omgevingsvisie en Omgevingswet

 • Openbare orde en veiligheid  

 • Raad en raadsgriffie

 • Bestuur, dienstverlening, programma initiatief

 • Beheer openbare ruimte, milieu en afval  

 • Grootschalig groen, recreatie en milieu

 • Kunst, cultuurhistorie en subsidiebeleid 

 • Cultuur

 • Evenementen, citymarketing en toerisme

 • Binnenstad

 • Stadsontwikkeling 

 • Digitale transitie

 • Dierenwelzijn

Wijken:

 • Holtenbroek

 • Assendorp

 • Kamperpoort

 • Whijtmen

 • Tolhuislanden

Ron Klappe

Evelina Bijleveld,

Evelina Bijleveld.webp

Bij Swollwacht kan ik mijn liefde voor het sociaal domein, waarin we voor elkaar zorgen, helemaal kwijt.

Zwolle heeft potentie en dat merken we aan de woningmarkt. De historie van Zwolle laat zien dat de stad al eeuwenlang op een natuurlijke wijze inwoners aantrekt. Toch willen we het liefst voorrang geven aan mensen die sociaal of economisch verbonden zijn met de stad. Zodat het DNA van Zwolle behouden blijft.

Net als Zwolle heeft iedereen potentie. Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontplooien naar de eigen mogelijkheden en daar waardering voor krijgen. We willen met partners uit de stad werken aan het verbeteren van kansengelijkheid in de opvang, het onderwijs en de leefomgeving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de (school)prestaties van een kind.

Als raadslid van Swollwacht ga ik graag in gesprek over wat voor ‘verzorgingsgemeente’ wij willen zijn. Hoe gaan we om met de uitdagingen die we hebben op het gebied van o.a. jeugdzorg, onderwijs, toegankelijkheid, wonen en participatie? Als moeder van 4 jong volwassenen voel ik mij bij deze onderwerpen betrokken.

Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit mogelijkheden. Vanuit ‘wat kan er wel’. Samen met u, want elke wijk is anders en vraagt om een andere aanpak. Dit zie ik als het geheel van het sociaal domein, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Dat is waar ik voor sta.

Gemeenteraadslid

Asia Golunska

Woordvoerder op:​

 • Sociaal domein, welzijn, leefbaarheid,  zorg en WMO

 • Bereikbaarheid en mobiliteit 

 • Jeugd en jeugdzorg 

 • Onderwijs primair en VO, VSV huisvesting en passend onderwijs 

 • Onderwijs en gerelateerd arbeidsmarktbeleid 

 • Seniorenbeleid 

 • Wijkgericht werken en participatie 

 • Sport  

 • Dierenwelzijn

Wijken:

 • Diezerpoort

 • Westenholte

 • Berkum

 • Wipstrik

Asia Golunska,

PS_24_01_22_108361.jpg

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. 

 

Ik werk als projectleider sociale kwaliteit bij de Provincie Overijssel. Ik heb sinds 2005 in verschillende functies bij de provincie gewerkt waaronder financiën en duurzame energie. Sinds begin 2021 houd ik me bezig met sociale thema’s zoals laaggeletterdheid en sociale ontmoetingsplaatsen. Mijn opleidingsachtergrond is bestuurskunde, financiën en management.

Ik ben in 2003 naar Nederland gekomen. Mijn toenmalige vriend woonde hier, in Zwolle. Na mijn afstuderen ben ik vanuit Polen hierheen verhuisd om met hem samen te wonen. Al sinds ik in Zwolle woon stem ik op Swollwacht. Ik kwam toentertijd een artikel over Swollwacht tegen in een lokale krant en de aanpak sprak me gelijk aan.

Met name het pragmatisme waarmee de partij naar de thema’s kijkt. Niet vanuit landelijke voorschriften of vaste overtuigingen, maar vanuit de effectiviteit. Telkens per casus beoordelen wat bij Zwolle past.

Ik heb afgelopen jaren een wens gehad om hier vanuit mijn kennis en ervaring aan bij te kunnen dragen. Nu mijn beide kinderen naar de basisschool gaan, voel ik de ruimte om het te doen. Ik zie Swollwacht als een partij met hele verschillende maar allemaal oprecht betrokken en toegewijde mensen. Dat spreek met enorm aan.

 

Ik ben er trots op om er een deel van uit te kunnen maken. En ik geloof erin dat we echt het verschil voor Zwolle kunnen maken. 

 

Asia gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer: 06-29126029. Daarnaast is zij bereikbaar per e-mail op asia.golunska@raadzwolle.nl

Woordvoerder op:​

 • Financiën op inhoud en jaarrekening 

 • Vastgoed en grond, volkshuisvesting

 • Klimaat en energie

 • Duurzaamheid en circulaire economie

 • Economie en innovatie

 • Doelgroepenbeleid en emancipatie 

 • Internationale contacten, lobby en strategisch positioneren

 • Spoorzone

 • Intergemeentelijke samenwerking en regio-plus

 • Bedrijfsvoering 

Wijken:

 • Zwolle-Zuid

 • Hanzeland

 • Schelle

 • Windesheim

 • Spoolde

 • Voorst

Evelina Bijleveld
Chanel de Haan

Chanel de Haan,

PS_24_01_22_108354.jpg

Burgergemeenteraadslid

Burgerraadslid voor de fractie van Swollwacht. 

 

Mijn naam is Chanel de Haan, 34 lentes jong en een aantal jaar geleden verhuisd naar Zwolle voor de liefde voor een blauwvinger waar ik mee samen woon met ons prachtige samengestelde gezin in Berkum. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de kinderopvang als pedagogisch medewerkster en doe dit al ruim 15 jaar met heel veel liefde en plezier. In het verleden ben ik werkzaam geweest in de zorg (hospice).

 

Mijn drijfveer als (burger)raadslid voor Swollwacht te zijn: 

Swollwacht spreekt mij enorm aan omdat het een lokale partij is en geen enkele binding heeft met de landelijke partijen. Ook de doelstelling om op te komen voor de belangen van alle inwoners van Zwolle ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur spreken mij aan, ik ben dan ook van mening dat je samen de eigenheid van de stad kan behouden. 

 

Swollwacht is er voor de inwoners, dieren en het milieu en natuurbehoud. Daar waar mijn interesses liggen, en hoe kun je nog beter inburgeren in een stad waar je hart al aan verloren is? Door deel van de fractie te zijn hoop ik mijn bijdrage leveren.

 

Chanel is bereikbaar per e-mail op chanel.de.haan@raadzwolle.nl

Woordvoerder op:​

 • Jeugd en jeugdzorg

 • Onderwijs

 • Sociaal domein – het jonge kind (kinderopvang)

Wijken:

 • Berkum

Erna van de Grift
Anker 1

Ron Klappe,

PS_24_01_22_108350.jpg

Burgergemeenteraadslid

Burgerraadslid voor de fractie van Swollwacht. 

Ik woon bijna 60 jaar in Zwolle en ben opgegroeid in de wijk Holtenbroek. Gedreven inwoner van Zwolle met passie voor het welzijn, welbevinden en welvaart voor alle Zwollenaren.

Ik wil bijdragen aan het borgen van een aantrekkelijke bereikbare woon- en leefomgeving waarin duurzaamheid een rol speelt en ik dat van belang vind voor de Zwolse maat.

De Zwolse historische waarden en erfgoed zijn het waard zoveel als mogelijk te behouden. Bijdragen aan een levendige en bruisende stad waarin de gezelligheid maximaal gefaciliteerd wordt. Hiertoe is nodig de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid te blijven stimuleren. Het zorgdragen voor duurzame economische groei met aandacht gericht op hergebruik van schaarse materialen. 

Ik wil bijdragen aan duurzame en betaalbare opwekking van schone energie door op voorhand geen enkele innovatieve techniek uit te sluiten, wel is het plaatsen van extra windturbines in de mooie ommelanden beperkt tot het huidig geplande aantal in de Tolhuislanden.

Ik vind het een echt avontuur als (burger)raadslid voor Swollwacht maatwerk te kunnen leveren voor alle Zwollenaren, uiteraard binnen de Zwolse maat. Iedereen moet zich gehoord en vertegenwoordigd voelen door lokale Zwolse politiek die het unieke verschil kan bieden. Ik zal met passie voor het welzijn, welbevinden en welvaart voor alle Zwollenaren pal staan.

 

Ron gaat graag het gesprek aan op zijn mobiele nummer: 06-30743792. Daarnaast is hij bereikbaar per e-mail op ron.klappe@raadzwolle.nl

Woordvoerder op:​

 • Binnenstad

 • Seniorenbeleid

 • Bereikbaarheid en mobiliteit

Wijken:

 • Aa-landen

Erna van de Grift,

image00006.jpeg

Burgergemeenteraadslid

Burgerraadslid voor de fractie van Swollwacht. 

 

Erna van de Grift, 52 jaar. Ik woon vanaf mijn 20e jaar in Zwolle en vanaf 1998 in Stadshagen. Ik zoek altijd naar verbinding met en tussen mensen, ik ben sociaal betrokken.

 

In 2014 heb ik de Weggeefwinkel in Stadshagen opgericht. In eerste instantie van en voor Stadshagen maar als snel bleek dit een ontmoetingsplek voor heel Zwolle en omstreken. Hier heb ik de laatste jaren de grote kracht van verbinding geleerd en wat je samen voor elkaar kunt krijgen.

De verhalen die ik van mensen hoor, hun belevenissen, de dingen waar ze voor komen te staan in hun leven, die passen bij de inzet van Swollwacht als lokale partij.

 

Swollwacht is voor mij een partij die echt van en voor Zwolle is, en zonder een Haagse achterban het goede zal doen voor onze mooie stad. Ik pas bij deze partij en ben blij (burger)raadslid te mogen zijn.

Woordvoerder op:​

 • Zorg en WMO

 • Welzijn

 • Armoedebestrijding

 • Toegankelijkheid

Wijken:

 • Stadshagen

Wim Bredewoud,

Swollwacht-Ombudsman-Wim-Bredewoud.jpg

Ombudsman

Wim Bredewoud vervuld sinds 2024 de functie Ombudsman voor Swollwacht. Hij deed dit al eerder, van 2015 - 2020 tot volle tevredenheid! 

Als Ombudsman van Swollwacht sta ik direct in contact met de fractie en ondersteun ik gratis, desgevraagd, Zwolse inwoners die vragen hebben bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg, maar ook met vragen op het gebied van het fysieke domein kun je mij benaderen. De vragen bespreek ik desgewenst met de fractie.

 

Ik ben te bereiken op het telefoonnummer: 06 33209737.

Woordvoerder op:​

 • Ouderenzorg

 • Gehandicaptenzorg

 • Fysiek domein

bottom of page