IMG_4361%20fixed__edited.jpg
De Fractieleden,
 

Silvia Bruggenkamp,

fractievoorzitter en raadslid voor de fractie van Swollwacht. Ze is geboren en getogen Zwollenaar met een passie voor mensen, dieren en politiek. 
 

Dit wil Silvia bijdragen:
Ik vind het ontzettend belangrijk dat Zwolle een eigen lokale politieke partij heeft. Een lokale politieke partij kan echt het verschil maken! Want als lokale politieke partij ben je onafhankelijk en kun je maatwerk leveren. Wij worden niet vanuit Den Haag gedirigeerd. Swollwacht maakt altijd eigen afwegingen, voor de mensen in onze eigen stad. Wij willen, net als alle Zwollenaren, een stad waar het fijn en veilig wonen, werken en vertoeven is. Als lokale partij mogen en kunnen wij ons juist voornamelijk daar op richten. Dat is wat we doen en wij doen dat heel graag! En dat is nou precies waar ik me al jaren met veel plezier voor inzet.

Dit vindt Silvia:
Nu Zwolle steeds groter wordt, worden de opgaven op het gebied van veiligheid ook groter en ingewikkelder. Veiligheid voor onze inwoners gaat me aan het hart. Want iedereen moet zich veilig weten en zich veilig voelen in Zwolle. Geweld, zelfs heftig geweld, daar worden we allemaal mee geconfronteerd in Nederland en dus ook in Zwolle. Dit geweld is altijd onacceptabel.

Maar er is veel meer dat mijn aandacht heeft!


Zoals bijvoorbeeld de zorg voor ouderen. Ouderen horen niet achter de geraniums (tenzij ze dit zelf graag willen uiteraard), maar zijn substantieel deel van onze samenleving. Zij verdienen ons respect, maar ook onze zorg. Zij verdienen begrepen te worden. En daarvoor moeten ze op ons kunnen rekenen.

Juist nu onze stad groeit, vind ik het enorm belangrijk dat we echt Zwolle blijven. We zijn uniek en dat moet zo blijven. Randstedelijke allures passen niet bij ons Zwolse karakter. 

 

En willen we aandacht hebben voor elkaar. Zeker voor de kwetsbaren in onze samenleving. Zorg en welzijn moeten toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven, ook in de toekomst. Daar maken we ons keihard voor.

 

Ik geloof in een politiek die dicht bij de mensen staat, in een politiek die naar mensen luistert en hen een stem geeft. Lang niet iedereen is in staat voor het voetlicht te brengen wat er speelt, wat er niet goed gaat. Juist voor diegenen die het minst gehoord worden wil ik er zijn. Dat drijft me. Want iedereen verdient gehoord te worden.

 

Silvia gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer: 06-13287084 (of bij geen gehoor via het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Daarnaast is zij bereikbaar per e-mail op s.bruggenkamp@swollwacht.nl

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Portefeuilles
• Sociaal domein: welzijn, leefbaarheid zorg en WMO
• Bestuur, dienstverlening en programma initiatief
• Beheer openbare ruimte, milieu en afval

• Omgevingsvisie en Omgevingswet

Eerste contact voor de wijken
• Holtenbroek
• Binnenstad 

• Wijthmen

• Tolhuislanden (vechtstreek)

Contact
Tel: 06 13 28 70 84
Email: s.bruggenkamp@swollwacht.nl

Meer informatie

 

Evelina Bijleveld,

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. Trotse inwoner van Zwolle met een passie voor (kwetsbare) mensen, dieren en noaberschap.

 

Dit wil Evelina bijdragen:
Zwolle groeit en groeit hard. Dat maakt dat er veel te doen is om hierin een balans te bewaren. Het betekent veel meer dan alleen maar huizen bouwen en de toename van koopkracht. Wijken krijgen nieuwe bewoners en daarmee een andere dynamiek. Dit biedt uitdagingen, maar ook kansen.

 

Menselijke vraagstukken in ons Zwolle voelen steeds complexer en zijn voelbaar in buurten en wijken. Ook vraagstukken binnen het onderwijs vragen veel aandacht om elk kind en jongvolwassene passend onderwijs te kunnen bieden.

Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt vanuit mogelijkheden. Vanuit ‘wat kan er wel’. Samen met u, want elke wijk is anders en vraagt om een andere aanpak. Dit zie ik als het geheel van het sociaal domein, dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Dat is wat ik diep voel en waar ik voor sta.

Dit vindt Evelina:

Bij Swollwacht kan ik mijn liefde voor het sociaal domein, waarin we voor elkaar zorgen, helemaal kwijt. 

Als raadslid van Swollwacht ga ik graag in gesprek over wat voor ‘verzorgingsgemeente’ wij willen zijn. Hoe gaan we om met de uitdagingen die we hebben op het gebied van o.a. jeugdzorg, onderwijs, toegankelijkheid  en participatie? Als moeder van 4 kinderen voel ik mij bij deze onderwerpen betrokken.
 

Evelina gaat graag het gesprek aan op haar mobiele nummer 06-54675645 (of bij geen gehoor het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Daarnaast is zij per e-mail bereikbaar op e.bijleveld@swollwacht.nl.

Portefeuilles

• Jeugd en jeugdzorg
• Vastgoed en grond, volkshuisvesting
• Wijkgericht werken en participatie

• Grootschalig groen, recreatie en milieu

Eerste contact voor de wijken

• Stadshagen

• Westenholte
• Diezerpoort (incl. Indische buurt, Dieze-West en Dieze-Oost)

Contact

Tel: 06 54675645
Email: e.bijleveld@swollwacht.nl

Meer informatie

 

Meer informatie

Guido Pasman,

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. Geboren en getogen Zwollenaar, opgegroeid in de wijk Assendorp.

 

Dit wil Guido bijdragen:
Ik vind het belangrijk dat Zwolle van vele markten thuis is als het gaat over vrijetijdsbesteding in onze mooie omgeving. Of het nou gaat om festivals of een goed draaiende economie binnen de stad. Bij deze onderwerpen zijn verschillende thema’s van toepassing die ik belangrijk vind te stimuleren als raadslid. Tolerantie en verdraagzaamheid, veiligheid, ruimte om als mens je ding te kunnen doen, maar ook het proces van de digitalisering waar wij met zijn allen in zitten. Iedereen moet zijn ding kunnen doen en lekker kunnen leven. Daar heeft iedereen een rol in en daar wil ik als raadslid aan toe kunnen voegen.

Laten we onze kracht combineren. En dat lekker Zwols doen. Door naar elkaar te luisteren en dit samen op te pakken. Welke portefeuilles je ook combineert, ze hebben altijd wel raakvlakken. Inwoner en overheid moeten elkaar de mogelijkheid bieden om minder in hokjes te denken en juist meer in combinaties en samenwerking.


Dit vindt Guido:
Als jong Fractielid wil ik het verschil maken door het beste uit de politiek te halen voor de stad waarin ik ben opgegroeid. Ik sta als gekozen raadslid dicht bij de Zwolse inwoners. Als ik goed luister en de berichtgeving volg, kan ik reële en werkbare voorstellen doen, die bijdragen aan die dynamiek. Zo kan ik wat bijdragen aan de toekomst van Zwolle en wat terug doen voor mijn eigen omgeving.

 

Met alle ontwikkeling die Zwolle doormaakt staat er veel moois te gebeuren. De stad groeit en het ondernemen bloeit verder op. Tegelijkertijd moet iedereen in onze mooie stad en omgeving zijn vrije tijd goed kunnen besteden. Denk aan sport, maar ook aan evenementen of horeca. In het beleid moet daarom aandacht zijn voor die tijdsbesteding. En dat is echt heel breed, want niet iedereen doet hetzelfde. Maar wij gebruiken wel dezelfde ruimte. Ik vind dat voor ieder wat wils moet zijn in onze openbare ruimte.  

 

Veiligheid en tolerantie zie je dan gelijk in beeld komen. Er komen meer inwoners bij. En toeristen. Dat  betekent dat er ook goed nagedacht moet worden over een veilige omgeving. Ik wil die rol pakken om naast veiligheid voor onze burgers en bezoekers, ook die van hulpdiensten veilig te stellen.

 

In de maatschappij van nu zijn we allemaal heel druk. We lijken daarmee minder van elkaar te tolereren. Door gesprekken en mijn raadsbijdrages wil ik die trend stoppen en positief keren. Meer denkrichtingen bieden aan anderen helpt die tolerantie en verdraagzaamheid te vergroten. Als we accepteren dat we allemaal gelijk, maar niet hetzelfde zijn, is dat voor mij een goed begin.

 

Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is al langere tijd een speerpunt van onze Fractie. Sport doet zoveel meer dan alleen fysieke gezondheid. Het zorgt ook dat je sociaal gezond blijft of wordt.

Guido gaat graag het gesprek aan op mobiel nummer: 06-29118697 (of bij geen gehoor via het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Hij is daarnaast per e-mail bereikbaar: g.pasman@swollwacht.nl.

Portefeuilles

• Evenementen, citymarketing en toerisme
• Onderwijs en gerelateerd arbeidsmarktbeleid
• Openbare orde en veiligheid
• Digitale transitie
• Spoorzone

 

Eerste contact voor de wijken

• Groot Assendorp

(incl. Stationsbuurt en Pierik)
• Veerallee
• Kamperpoort

 

Contact

Tel: 06 29118697
Email: g.pasman@swollwacht.nl

 

Meer informatie

Ron Klappe,

Gemeenteraadslid

Meer informatie

Raadslid voor de fractie van Swollwacht. Woont al meer dan 55 jaar in Zwolle en is opgegroeid in de wijk Holtenbroek.

Dit wil Ron bijdragen:
Ik wil bijdragen aan het borgen van een aantrekkelijke bereikbare woon- en leefomgeving, waarin duurzaamheid een rol speelt. De Zwolse historische waarden en erfgoed vind ik het waard zoveel als mogelijk te behouden. Bijdragen aan een levendige en bruisende stad waarin de gezelligheid maximaal gefaciliteerd wordt. Nodig is het dan wel om duurzame economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid blijvend te stimuleren, samen met hergebruik van materialen. Blijvend in te zetten op duurzame en betaalbare opwekking van schone energie door geen enkele innovatieve techniek uit te sluiten. Het plaatsen van extra windturbines in de mooie ommelanden te blijven beperken tot het huidige geplande aantal in de Tolhuislanden. Een veilige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners is essentieel, dus de (verkeer)veiligheid in de woonwijken is enorm belangrijk.

Dit vindt Ron:
Ik vind het belangrijk op te komen voor de Zwolse samenleving. Dat doe ik door vanuit mijn portefeuilles de beste deal te bewerkstelligen voor de stad Zwolle en de directie regio. Omdat ons mooie Zwolle niet alleen een provinciehoofdstad is, maar wat mij betreft ook het boegbeeld van de 4e economische topregio in Nederland met daarbij behorende verantwoordelijkheden en uitdagingen wil zijn. Met mijn fractieleden van Swollwacht vind ik dat iedereen zich gehoord en gezien moet kunnen voelen door lokale Zwolse politiek.

 

Ron gaat graag het gesprek aan op mobiel nummer: 06-30743792 (of bij geen gehoor via het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Hij is daarnaast per e-mail bereikbaar: r.klappe@swollwacht.nl

Portefeuilles

• Financiën op inhoud en jaarrekening
• Bereikbaarheid en mobiliteit
• Klimaat en energie

Eerste contact voor de wijken:

• Aa-landen
• Windesheim
• Spoolde/Voorst

Contact

Tel: 06 30743792
Email: r.klappe@swollwacht.nl

Meer informatie

 

Sylvia le Fèbre,

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht en geboren in Wipstrik.  

Dit wil Sylvia bijdragen:

Zwolle is een bruisende stad, die almaar groeit. Wie daar zeker een bijdrage aan hebben geleverd, zijn onze ouderen. Waar ik mij hard voor wil maken, is dat hun diverse wensen en behoeften door mij worden aangekaart. Met het uitgangspunt in gedachten in wat zij zelf kunnen en nog belangrijker: wat zij zelf nog heel graag kunnen en willen doen.

Ik kijk liever naar de mogelijkheden in Zwolle op het gebied van Sport, Cultuur, Dierenwelzijn en hoe we onze Hanze (binnen)stad in balans houden het behoud van oud en het bouwen van nieuw. Wij willen het met elkaar doen, samen de uitdagingen of veranderingen aangaan, die de komende tijd gebeuren. Samen staan wij sterk om Zwolle positief op de kaart te zetten.

Sylvia gaat graag het gesprek aan op mobiel nummer: 06-22463344 (of bij geen gehoor via het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Zij is daarnaast per e-mail bereikbaar: s.lefebre@swollwacht.nl.

Meer informatie

Syl2_edited.jpg

Portefeuilles
• Kunst, cultuur(historie) en subsidiebeleid
• Sport
• Binnenstad
• Doelgroepenbeleid en emancipatie

• Seniorenbeleid

 

Eerste contact voor de wijken

• Berkum
• Hanzeland/Schelle

 

Contact

Tel: 06 22463344
Email: s.lefebre@swollwacht.nl

Ingrid van der Veer,

Gemeenteraadslid

Raadslid voor de fractie van Swollwacht en geboren in Dieze, opgegroeid in de wijken Westenholte en AAlanden.

Dit wil Ingrid bijdragen:
In het Zwolle van nu staat voor mij voorop dat we onze eigenheid behouden, het Zwols DNA. Ik zou graag zien dat we een gastvrije stad zijn en blijven voor toeristen die onze mooie Hanzestad bezoeken. Ik ben trots op onze stad met al zijn historische waarden.

 

Door mij vanuit mijn portefeuilles in te zetten voor een duurzame en fijne leefomgeving, wil ik graag het verschil kunnen maken voor de Zwolse burger.

Ik hoop de komende tijd bij te dragen aan onze stad op het gebied van circulaire economie, dierenwelzijn, duurzaamheid en innovatie.

 

Onderdeel te zijn van de fractie Swollwacht betekent voor mij op kunnen komen voor de belangen van de Zwolse burger. Te zorgen voor een fijn, prettig en veilig klimaat  om in op te groeien met de mogelijkheden om de opleiding van je keuze te kunnen doen met daarna voldoende werkgelegenheid om te beginnen aan je carrière.

Daarvoor ben ik graag midden in de Zwolse samenleving om het gesprek aan te gaan.

Ingrid gaat graag het gesprek aan op mobiel nummer: 06-55131099 (of bij geen gehoor via het Fractiesecretariaat op 06-51239721). Zij is daarnaast per e-mail bereikbaar: i.vanderveer@swollwacht.nl.

 
Ingrid1_edited.jpg

Portefeuilles
• Dierenwelzijn
• Economie en innovatie
• Duurzaamheid en circulaire economie

• Intergemeentelijke samenwerking en regio-plus

• Internationale contacten, lobby en strategisch positioneren

• Bedrijfsvoering

• Onderwijs - primair en voortgezet onderwijs, VSV, huisvesting, passend onderwijs

 

Eerste contact voor de wijken

• Zwolle-Zuid
• Wipstrik

 

Contact

Tel: 06 55131099
Email: I.vanderveer@swollwacht.nl

Meer informatie