top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht lanceert Toolkit Democratie

De kloof tussen inwoners en de overheid groeit. Ook in Zwolle voelen inwoners zich vaak niet gehoord en de gemeente kan daarin nog heel wat verbeteren. Om inwoners zelf te helpen om te leren welke rechten en middelen ze hebben, lanceert Swollwacht de Toolkit Democratie. Dit is een tienpuntenplan over het beïnvloeden van gemeentelijk beleid.


Vandaag vergaderde de Zwolse gemeenteraad de hele dag over de plannen voor de komende vier jaar. De gemeente heeft die in de zogenoemde Perspectiefnota opgeschreven. Goede intenties en belangrijke onderwerpen, vindt Swollwacht, maar het belangrijkste is dat inwoners bij alle plannen serieus moeten worden genomen en worden betrokken. En dat gaat nogal eens mis. “Veel inwoners laten ons weten dat zij zich niet gehoord voelen, dat ze niet serieus worden genomen en ze voelen zich in de steek gelaten”, aldus fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp.


Laagste niveau vertrouwen

Silvia: “Veel van onze inwoners hebben het vertrouwen in de overheid verloren. Het CBS heeft berekend dat in het laatste kwartaal van 2022 slechts 25% van de 15-plussers vertrouwen in de Tweede Kamer had. Dit is het laagste niveau sinds 2012 toen dit onderzoek voor het eerst werd gedaan. Ook het vertrouwen in politici is met 21% aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren.”


Gereedschapskist voor inwoners

Volgens Silvia groeit de kloof tussen inwoners en overheid alleen maar. Silvia: “Een groot deel van de oplossing ligt niet in documenten of protocollen. Het gaat over écht luisteren, je inleven en daadwerkelijk iets doen met wat je gehoord hebt, juist als gemeente. Maar we denken ook dat onze inwoners best een duwtje in de rug kunnen krijgen, ze weten soms echt niet welke rechten en middelen ze in handen hebben om voor hun belangen op te komen. Wij vinden ook dat veel meer inwoners politiek actief zouden moeten worden. En daarom bieden we vandaag onze inwoners een gereedschapskist aan, een toolkit! Een tienpuntenplan ‘beïnvloeden van gemeentelijk beleid’, bijvoorbeeld door zelf in de politiek te gaan.”


Presentatie van de toolkit en overhandiging aan burgemeester Peter Snijders. Silvia reikte de toolkit tijdens de algemene beschouwingen uit aan burgemeester Peter Snijders. Alle raadsleden hebben de toolkit digitaal ontvangen bij hun vergaderdocumenten, die ook op de website van de gemeente staan.


Blijf altijd in gesprek

Tijdens de algemene beschouwingen reageerden veel andere raadsleden instemmend op het pleidooi van Swollwacht. Ze delen de zorgen over de groeiende kloof tussen inwoners en gemeente en vroegen Swollwacht naar manieren om te zorgen dat mensen weer aanhaken. Silvia: “Laat inwoners bijvoorbeeld zelf een onderwerp kiezen voor een burgerberaad en schrijf dat niet voor als gemeente. En blijf in gesprek met mensen. Als mensen ons beledigen of onaangenaam benaderen op sociale media neem ik altijd contact met ze op en nodig ik ze uit voor een gesprek.”


Motie: zet inwoners in hun kracht!

Het liefst ziet Silvia dat de tools uit de toolkit niet nodig zijn. “We willen veel liever dat onze inwoners het vertrouwen in de politiek weer terugvinden en zich goed vertegenwoordigd en gehoord voelen.” Daarom bereidt Swollwacht een motie voor die het college vraagt inwoners in hun kracht te zetten en per project structureel inwoners actief te wijzen op de instrumenten die voor hen beschikbaar zijn.


Meer informatie
コメント


bottom of page