top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Betrek inwoners bij bouwplannen Milligerplas

Betrek de omwonenden in Breezicht in Stadshagen bij de ontwikkeling van plannen voor de zogenoemde ‘White Spot’. Daartoe riep Swollwacht vorige week op in een motie in de gemeenteraad.


Geen van de andere partijen steunde de motie. En ook wethouder Schuttenbeld ontraadde de motie. Volgens haar is het ‘te vroeg’ om met inwoners in gesprek te gaan omdat ‘we nog niet aan de tekentafel zitten’. Terwijl de bewoners al jaren in onzekerheid zitten over de toekomstplannen van hun wijk, helemaal nu het bestemmingsplan is gewijzigd en er formeel hoogbouw van 30 meter is toegestaan op de zogeheten ‘witte vlek’ in Breezicht.

Inwoners worden aan het lijntje gehouden

Al meerdere keren stelde Swollwacht vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de kwestie. En ook inwoners zelf trokken aan de bel. Onlangs nog, in een brandbrief namens 73 huishoudens. Daarin valt te lezen dat zij het idee hebben dat de plannen van de gemeente over hen worden uitgerold, deels via een vooropgezet plan en dat ze aan het lijntje zijn gehouden.


“Geef omwonenden een plek aan de tekentafel”

En dat is ook zo. “Inwoners voelen zich misleid en maken zich ernstige zorgen over het verminderen van de waarde van hun woning, hun woongenot en de leefbaarheid”, aldus Swollwacht-raadslid Asia Golunska tijdens de toelichting bij de motie in de raadvergadering van 30 mei. Asia: “De omwonden van de White Spot staan klaar om als partner mee te denken aan de ontwikkelingen van hun wijk. Onze inwoners verdienen het na jaren onzekerheid om mee te beslissen over hun wijk. Waardeer hun inbreng en geef ze een plek aan de tekentafel.”


Onbekend wanneer meer duidelijkheid volgt

De uitwerking van de plannen beschrijft de gemeente in het ‘voorzieningenplan Breezicht-Zuid’. Dat plan is nog niet af. Volgens de wethouder staat er in het plan niks over bouwvolumes en -hoogtes. Dat volgt pas later. Pas bij het opstellen van een zogenaamd ‘kavelpaspoort’ en ‘bestemmingsplan’ worden de omwonenden betrokken. Wanneer dat gebeurt, is allemaal nog onduidelijk.


Meer informatie


Motie: ontwikkelen White Spot samen met de inwoners

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 30 mei 2023,


Overwegende dat:

 • Swollwacht op 20 februari en 6 april schriftelijke vragen heeft gesteld als uiting van de zorgen van Swollwacht en 73 Zwolse huishoudens, omwonenden van de White Spot bij de Milligerplas;

 • uit de infobijeenkomst op 5 april en de brandbrief van de omwonenden van 27 mei duidelijk blijkt dat onze inwoners zich niet betrokken voelen in de uitwerking van de plannen in hun wijk;

 • de inwoners zich bij de aankoopbeslissing van hun woning gebaseerd hebben op bepaalde veronderstellingen en toezeggingen, die ook door het college bevestigd zijn in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 11 mei.

 • de woningen in het zuiden van Duinzicht als parkwoningen zijn verkocht. Er een maximale hoogte van 12 meter aan de kopers is toegezegd. Dit ook op de gemeentelijke website heeft gestaan, wat het vertrouwen in deze toezegging heeft gewekt.

 • de omwonenden zich misleid en gepasseerd voelen bij het maken van het plan voor de ontwikkeling van de White Spot.

 • de omwonenden zich ernstige zorgen maken over de waardevermindering van de woning, woongenot en leefbaarheid.

 • de omwonenden is toegezegd dat de plannen mét en vóór hen bedacht gaan worden;

 • de omwonenden van de White Spot zich georganiseerd hebben en klaarstaan om als partner mee te denken aan de ontwikkeling van hun wijk.

van mening dat:

 • de eerste en de belangrijkste plicht van de gemeente de zorg voor eigen inwoners is;

 • de gebiedsontwikkelingen in Zwolle samen met de inwoners vormgegeven dienen te worden waarbij de rechten van de inwoners en de aan hen gedane toezeggingen gerespecteerd worden.

Verzoekt het college:

 • de omwonenden van de White Spot als een gelijke partner te betrekken bij de ontwikkeling van de White Spot en hun wensen mee te nemen in de te ontwikkelen plannen;

 • aan de gemeenteraad te rapporteren op welke wijze de wensen van de omwonenden daadwerkelijk meegenomen zijn in de uitwerking van het voorzieningenplan, eventuele bestemmingsplanwijzigingen en andere relevante besluitvorming rondom de White Spot.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Swollwacht,

Asia Golunska


Comments


bottom of page