top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht uit zorgen over hoogbouw bij Milligerplas

Swollwacht heeft net als omwonenden zorgen over mogelijke hoogbouw bij de Milligerplas. Eerder was toegezegd dat er geen nieuwe hoogbouw zou komen, maar het bestemmingsplan blijkt gewijzigd. Er mogen nu voorzieningen worden gebouwd van 30 meter hoog. Swollwacht vraagt opheldering aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie.


Met omwonenden was afgesproken dat appartementencomplex Cinqua het laatste hoogbouwgebouw zou zijn bij de Milligerplas in Stadshagen. De toenmalige wethouder heeft dat destijds toegezegd. Nu blijkt dat het bestemmingsplan is gewijzigd en er geen woningen maar voorzieningen bijgebouwd mogen worden op de zogenaamde ‘White Spot’ (witte vlek) in Breezicht. Met een hoogte van maximaal 30 meter.

Zorgen van 73 huishoudens in Stadshagen

Samen met 73 Zwolse huishoudens deelt Swollwacht de zorgen over de gewijzigde plannen. De omwonenden willen dat de White Spot vooral groen wordt ingericht, zodat er in de open lucht gesport kan worden. En als er toch bebouwing moet komen, dan niet hoger dan 12 meter. De gemeente wil nu blijkbaar ‘voorzieningen’ op basis ‘van behoeftes in de wijk’, zo blijkt uit een artikel in De Stentor. Te denken valt aan horeca, zorg, winkels en een middelbare school.

Swollwacht-raadslid Asia Golunska stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W. Ze wil onder meer weten hoe het zit met de eerdere beloftes aan inwoners en het betrekken van de omwonenden bij de gewijzigde plannen.

Meer informatie

De vragen van Swollwacht aan het college van B en W


Aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle 1

Betreft: vragen ex artikel 45 betreffende zorgen omwonenden White Spot Milligerplas


Zwolle, 20 februari 2023


Geacht college,


We stellen deze vragen als uiting van de zorgen van Swollwacht en 73 Zwolse huishoudens, omwonenden van de White Spot bij de Milligerplas. We verzoeken het college om opheldering in de volgende kwesties:


Bij de oplevering van het gebouw Cinqua is volgens de omwonenden door de toenmalige wethouder toegezegd, dat dit het laatste appartementencomplex van 22 meter hoog aan de Milligerplas zou zijn. Het gebouw Cinqua was als zodanig feestelijk geopend door de toenmalige wethouder. Inmiddels mag er 25 meter hoog gebouwd worden volgens het bestemmingsplan.


Vraag 1: Klopt het dat de wethouder die toezegging heeft gedaan aan de bewoners van Cinqua?


Vraag 2: Waar en wanneer is het besluit van de hoogte van 25 meter genomen?


Vraag 3: De 73 omwonende huishoudens willen dat de White Spot vooral groen wordt ingericht en wel zodanig dat er daar in de open lucht gesport kan worden. En als er toch bebouwing moet komen, dan niet hoger dan 12 meter. Zijn de wensen van de omwonenden ten aanzien maximale hoogte van 10-12 meter bij het college bekend?


Vraag 4: Is het college bereid deze wensen (zie vraag 3) van de omwonenden in te willigen/betrekken in de uitwerking?

  • Zo ja, op welke wijze worden de wensen ingewilligd/betrokken?

  • Zo nee, waarom kiest het college ervoor om de wensen van 73 omwonende huishoudens niet in te willigen/betrekken in de uitwerking?

Een van de beweringen onder de omwonenden is dat er met een projectontwikkelaar/aannemer overeengekomen is dat de bebouwing aan de noordzijde van de White Spot maximaal 12 meter hoog zou zijn, maar aan de zuid(oost)zijde 22 meter hoog. De reden zou zijn dat de huizen aan de Papiermolen dan beter te verkopen waren.


Vraag 5: Bestaan er dergelijke afspraken met de projectontwikkelaar?

  • Zo ja, wat is er precies overeengekomen?

  • Zo niet, welke afspraken bestaan er wel ten aanzien van de hoogte van gebouwen in dit gebied?

Vraag 6: Klopt het dat de zogenaamde White Spot als deel van Breezicht in het bestemmingsplan aangewezen staat als ruimte voor wonen?


Vraag 7: Klopt het dat dit gebied aangewezen is als White Spot en is de bestemming veranderd in voorzieningen? Middels welk besluit is dit gebeurd? En wat waren de overwegingen?


Vraag 8. Er komen 5 locaties in aanmerking voor voorzieningen in Stadshagen. Waarom is alleen de White Spot uit het huidige bestemmingsplan gehaald?


Als bijlage bij de antwoorden ontvangen we graag de relevante stukken ten aanzien van de besluitvorming.


Met vriendelijke groeten,


Namens de fractie van Swollwacht, Asia Golunska

Comments


bottom of page