top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht vraagt opheldering over hoogbouw Milligerplas

Omwonenden van de Milligerplas maken zich zorgen over mogelijke hoogbouw in Breezicht. Swollwacht vraagt het college van burgemeester en wethouders opnieuw om opheldering.


Woensdag 5 april was er een informatieavond van de gemeente, specifiek bedoeld voor bewoners rondom de zogeheten ‘White Spot’ in Breezicht in Stadshagen. Daar deed de gemeente plannen voor voorzieningen als horeca, winkels en huisarts uit de doeken. Maar naast voorzieningen is de plek ook aangewezen voor woningbouw. Het onlangs gewijzigde bestemmingsplan staat een bouwhoogte van 30 meter toe. Eerder was aan bewoners beloofd dat er maximaal 12 meter aan de noordkant en 22 meter aan de zuidkant van de White Spot zou mogen worden gebouwd. Inwoners maken zich zorgen over de verminderde waarde van hun woning, hun woongenot en de leefbaarheid. Zij willen de bebouwing nergens hoger dan 12 tot 14 meter (ook aan de zuid(oost)zijde).


Afb. 1 De White Spot


Waar is de échte invloed van omwonenden?

Swollwacht stelde op 20 februari al vragen aan B en W over deze situatie, en stelt nu aanvullende vragen. Raadslid Asia Golunska vraagt of het college op korte termijn kan toezeggen dat er geen hoogbouw op deze locatie zal plaatsvinden. Ook vraagt ze naar de planning en aanpak voor het betrekken van omwonenden in de nadere uitwerking. In een nieuwsbrief van omwonenden naar aanleiding van de informatieavond schrijven deze: “De gemeente zegt al jaren dat de spot gerealiseerd wordt voor en met de bewoners. Waar is onze échte invloed? Wordt er echt geluisterd en wordt er wat mee gedaan? Tot op heden wordt dat niet gevoeld of gezien. Er is helaas argwaan of wij wel invloed hebben op de keuzes.”

Afb.2 De 10 locaties waar voorzieningen zijn gepland in Breezicht.


Kijk ook naar andere locaties voor woningbouw

Swollwacht vraagt of het ook mogelijk is om geen woningbouw op de locatie te realiseren, maar alleen voorzieningen, en dit scenario aan de raad voor te leggen. En tot slot vraagt Swollwacht of voor de woningen niet naar de andere aangewezen voorzieningenlocaties in Breezicht kan worden gekeken.


Swollwacht verwoordt de zorgen van 73 huishoudens rondom de White Spot en vraagt het college om op korte termijn duidelijkheid te geven om de zorgen en argwaan van de inwoners weg te nemen.

Meer informatie:

De vragen van Swollwacht aan het college van B en W


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle

Betreft: Aanvullende vragen ex artikel 45 betreffende zorgen omwonenden White Spot Milligerplas


Zwolle, 6 april 2023


Geacht college,


Op 20 februari heeft Swollwacht schriftelijke vragen gesteld als uiting van de zorgen van Swollwacht en 73 Zwolse huishoudens, omwonenden van de White Spot bij de Milligerplas. Naar aanleiding van de infobijeenkomst op 5 april en een overleg met de omwonenden stellen we deze aanvullende vragen aan het college.

  1. Is het college ervan op de hoogte, dat de woningen in het zuiden van Duinzicht verkocht zijn als parkwoningen? En dat de kopers een maximale hoogte van 12 meter is toegezegd [Bijlage hierboven]? Tijdens de informatiebijeenkomst is door de gemeente bevestigd dat dit document op de website van de gemeente heeft gestaan.

  2. De omwonenden maken zich zorgen over de mogelijke komst van hoogbouw en dat de toezegging die ze bij de aankoop van de woning op papier en via de website van de gemeente hebben gekregen niet zal worden nagekomen. De zorgen hebben te maken met de verminderde waarde van de woning, woongenot en leefbaarheid. Is het college het met Swollwacht eens, dat a. onze inwoners mogen vertrouwen op de toezeggingen, die hen bij de aankoop van een woning zijn gedaan? En dat het openhouden van de optie voor hoogbouw bij hen argwaan wekt? b. een toezegging van geen hoogbouw op zeer korte termijn heel belangrijk is om de zorgen en argwaan van de inwoners weg te nemen?

  3. Wat is de planning en de aanpak voor het betrekken van de omwonenden in de nadere uitwerking van de White Spot? En wanneer gaat de gemeente de definitieve en duidelijke uitsluitsel geven aan de omwonenden rondom de bouwhoogtes?

  4. In de schriftelijke beantwoording van onze vragen uit 20 februari zegt het college dat de invulling van de voorzieningen in de White Spot nog moet plaatsvinden. En dat er ook een optie voor wonen en voorzieningen in deze plek open staat. Hierbij de volgende vragen: a. Is er ook een optie voor enkel de voorzieningen en geen woonfunctie mogelijk in de White Spot? Gaat het college deze optie / dit scenario óók aan de raad voorleggen? b. Tijdens de infobijeenkomst is door de gemeente gezegd dat de woningen in de White Spot waarschijnlijk nodig zijn om de businesscase van de voorzieningen ‘rond te rekenen’. Gaat het college ook kijken naar andere spots in Stadshagen nr. 1 t/m 10 [Afb.2] voor de functie wonen? c. Kan de businesscase van de diverse spots [Afb. 2] in gezamenlijkheid worden gemaakt zodat de verreffening van kosten op wijkniveau plaatsvindt?

  5. Wat is de planning en de besluitvorming rondom de invulling van de White Spot bij de gemeenteraad van Zwolle?

Met vriendelijke groeten,


Namens de fractie van Swollwacht,

Asia Golunska

Comments


bottom of page