top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Benoem rol inwoners bij gebiedsontwikkeling

Benoem dat draagvlak en samenwerking met inwoners de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor alle gebiedsontwikkelingen in de regio. En dat deze ontwikkelingen samen met inwoners zullen worden vormgegeven. Dat bepleitte Swollwacht afgelopen maandag in een motie tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Aanleiding voor de motie was de bespreking van de zogenoemde ‘verstedelijkingsstrategie’ voor de regio Zwolle. Daarin staan ideeën over de stedelijke ontwikkeling van de stad en omgeving. Deze strategie is een belangrijke basis voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. In het hele document wordt nergens een expliciete uitspraak gedaan over de rol en positie van de inwoners van Zwolle. Ook wordt er niet gesproken over de sociale en maatschappelijke kanten van de gebiedsontwikkelingen en transities.


Draagvlak en betrokkenheid belangrijkste randvoorwaarde

Onbestaanbaar, vindt Swollwacht-raadslid Asia Golunska. “De eerste en belangrijkste plicht van de gemeente is de zorg voor haar eigen inwoners. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners zijn de belangrijkste randvoorwaarde om de verstedelijkingsstrategie en de transities te laten slagen.” Swollwacht roept daarom in de motie op om dit in de inleiding van het strategieboek ‘Warme Harten in een klimaatadaptieve Delta’ expliciet te benoemen. Asia: “Benoem daarnaast dat alle gebiedsontwikkelingen in Zwolle samen met de inwoners zullen worden vormgegeven.”


De 4 hoofdopgaven in de strategie Warme Harten. Rechts het voorstel van Swollwacht. Zet inwoners centraal!

Wethouder: ‘tekst is niet meer aan te passen’

Tijdens de vergadering werd de motie in stemming gebracht. Naast Swollwacht stemde geen enkele andere partij voor de motie. Volgens wethouder Monique Schuttenbeld die namens wethouder Gerdien Rots reageerde op de motie is het niet mogelijk om de tekst van de strategie aan te passen. Volgens haar is participatie in ‘al onze gebiedsontwikkelingen altijd onderdeel van visie en planvorming’. “Dat staat ook in onze nieuwe participatieaanpak Hanza!


Participatie is keer op keer een wassen neus

Mooie woorden, maar de praktijk laat zien dat participatie keer op keer een wassen neus lijkt te zijn voor de gemeente. Denk aan de onrust over mogelijke hoogbouw rondom de Milligerplas, de plannen voor het Stadshart, de participatie bij het Willemskwartier en andere plannen.


Meer informatie


Motie inwoners centraal in de Verstedelijkingsstrategie


De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 30 mei 2023,


Overwegende dat:
  • het strategieboek ‘Warme Harten in een klimaatadaptieve Delta’ een belangrijk kaderstellend en richtinggevend document is voor de verstedelijkingsstrategie van Zwolle en de omgeving;

  • in het strategieboek een basis wordt gelegd voor de toekomstige gebiedsontwikkelingen van de stadsdelen, stad als geheel en de regio;

  • in het Strategieboek geen expliciete uitspraak wordt gedaan over de rol en positie van de inwoners in deze toekomstige gebiedsontwikkelingen;

  • in het Strategieboek geen expliciete aandacht wordt besteed aan de sociale en maatschappelijke kanten van de gebiedsontwikkelingen en transities.

Van mening dat:

  • de eerste en de belangrijkste plicht van de gemeente de zorg voor haar eigen inwoners is;

  • de gebiedsontwikkelingen in Zwolle samen met de inwoners dienen te worden vormgegeven waarbij de rechten van de inwoners en de aan hen gedane toezeggingen gerespecteerd worden;

  • de belangrijkste randvoorwaarde om de verstedelijkingsstrategie en de transities te laten slagen draagvlak en betrokkenheid van de inwoners zijn;

  • draagvlak en samenwerking met de inwoners expliciet als dé belangrijkste voorwaarde moet worden genoemd in alle strategische documenten van de gemeente Zwolle.

Verzoekt het college:
  • om in de inleiding van het Strategieboek ‘Warme Harten in een klimaatadaptieve Delta’ expliciet te benoemen dat draagvlak en samenwerking met de inwoners dé belangrijkste randvoorwaarden zijn voor alle gebiedsontwikkelingen en transities in onze regio. En dat alle gebiedsontwikkelingen in Zwolle samen met de inwoners zullen worden vormgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Swollwacht,

Asia Golunska

Comments


bottom of page