top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Vragen Swollwacht over plannen voor Willemskwartier

De plannen voor de ontwikkeling van het Willemskwartier – het gebied tussen het station en de Veerallee – zien er mooi uit volgens Swollwacht, maar leveren nog wel vragen op. Onder meer op het gebied van betaalbare woningen, voldoende parkeerplaatsen, participatie en de kosten. Swollwacht-raadslid Asia Golunska heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.


Impressies uit de Nota van Uitgangspunten


Afgelopen maandagavond, 30 januari, debatteerde de gemeenteraad over de zogenoemde Nota van Uitgangspunten Willemskwartier. Hierin worden in 120 pagina’s de plannen geschetst voor het gebied dat volgens de gemeente ‘een toekomstbestendige, inclusieve en duurzame leefomgeving aan de Willemsvaart’ moet worden. Het moet in de toekomst ‘een van de groene stapstenen van Zwolle’ worden. Er zijn plannen voor 900 tot 1.100 woningen en voorzieningen zoals sportlocaties, winkels en ontmoetingsplekken. Het gebied moet autoluw worden en er komen nieuwe fiets-en voetpaden. De Koggetunnel naast Dinoland die nu nog alleen een fietstunnel is wordt een autotunnel.

Geen metropool van Zwolle maken

Volgens raadslid Asia Golunska een ‘mooie innovatieve gebiedsontwikkeling’. Toch rijzen er vragen over bijvoorbeeld de woningbouw. Swollwacht heeft eerder al aangegeven geen metropool van Zwolle te willen maken en blijft bij dat standpunt. “We moeten niet doorschieten qua groei, drukte en bebouwing. We delen de zorgen van inwoners ten aanzien van de hoogte van gebouwen”, zegt Asia. De gemeente heeft in de nota aangegeven dat het niet lukt om de helft van de woningbouw in het betaalbare segment te houden. Swollwacht vraagt of de wethouder hier een compensatievoorstel voor wil maken.

Gezin wil auto gewoon dichtbij huis

In de plannen staat dat het gebied autoluw moet worden. Swollwacht zet hier grote vraagtekens bij. “Een gezin van tweeverdieners met kleine kinderen heeft gewoonweg behoefte aan een parkeerplek dichtbij het huis”, aldus Asia. Ze vraagt de wethouder op welke onderzoeken de gemeente zich baseert waarin staat dat inwoners behoefte hebben aan parkeerhubs en deelauto’s ‘voordat we de vrije keuzes van mensen gaan afnemen en hun bewegingsvrijheid inperken’. In de nota worden geen kosten genoemd. Toch is dat voor Swollwacht een belangrijk punt. De plannen zien er volgens Asia mooi uit, maar ook duur. Zoals tunnels, bruggen of werken aan water en kanalen. “Pas op het moment dat we inzicht in de kosten hebben, kunnen we echte keuzes maken”.

Participatie over al genomen besluit

Met inwoners is een uitgebreid participatieproces doorlopen, waarbij een deel van hen vraagtekens zette bij het realiteitsgehalte van onder meer de mobiliteitsconcepten. Zo konden inwoners meepraten over het afwaarderen van de Veerallee tot een fietspad, terwijl ze hier geen invloed meer op hebben. Het is inmiddels al een genomen besluit. Swollwacht vraagt of het college vindt dat hierdoor verwarring en verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan bij inwoners. Maak van participatie geen wassen neus! Lees ook het bericht waarin de gemeente van ons een dikke onvoldoende krijgt op het gebied van participatie. Swollwacht vraagt zich daarnaast af in hoeverre de gemeenteraad nog kan beslissen over de uitwerking van de plannen in de Spoorzone. Bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, het autoluw maken en afwaarderen van wegen en de aantallen woningen. Ze vraagt de wethouder om hierover duidelijkheid te scheppen.

Op 13 februari besluit de gemeenteraad over de Nota van Uitgangspunten. Als de plannen worden goedgekeurd zal rond 2024 worden gestart met bouwwerkzaamheden. Op www.willemskwartierzwolle.nl houden de samenwerkende partijen de ontwikkelingen bij.

Meer informatie

Σχόλια


bottom of page