top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht: gemeente krijgt dikke onvoldoende voor participatie

De opvang van vluchtelingen aan de Meeuwenlaan, de stadsslogan ‘Hartstad Zwolle’, verhoging van de parkeertarieven, de waardering van de jongerenraad en de kindergemeenteraad. Allemaal zaken waar de participatie in onze gemeente ver te zoeken was. Het college van burgemeester en wethouders krijgt daarom van Swollwacht een dikke onvoldoende als het gaat om participatie. De gemeenteraad vergaderde vanavond over het onderwerp.

In het themadebat Dienstverlening en inwonerbetrokkenheid debatteerde de gemeenteraad over een informatienota over de Zwolse participatieaanpak. Swollwacht-raadslid Evelina Bijleveld was niet te spreken over de manier waarop inwoners en ondernemers betrokken worden bij zaken die hen aangaan. Opvang vluchtelingen Meeuwenlaan Zo werden inwoners overvallen door de mededeling dat er 300 vluchtelingen aan de Meeuwenlaan worden opgevangen. Buurtbewoners kregen slechts vijf dagen van tevoren een uitnodiging voor een informatieavond. Op het stadskantoor, en niet in de wijk. De beslissing over de opvang heeft het college genomen zonder overleg met de gemeenteraad of inwoners. “Begrijpelijk dat zij zich overvallen voelden”, aldus Bijleveld. “Net als wij. Buurtbewoners wilden maximaal 100 mensen opvangen”. In een brief aan de gemeenteraad en het college noemt een buurtbewoner de situatie ‘niet in het belang van de vluchtelingen, niet in het belang van de wijkbewoners en ook niet in het belang van de gemeente Zwolle’.

Hartstad Zwolle: wie heeft dat bedacht? Ook over de slogan ‘Hartstad Zwolle’ is Bijleveld niet te spreken. “Wie heeft deze naam bedacht? Hebben inwoners of de gemeenteraad mee mogen beslissen? Nee, dat hebben ze niet.” Daarnaast gaan de parkeertarieven omhoog, zonder dat ondernemers betrokken zijn bij dit besluit.

Waardering van de mening van jongeren Tot slot verbaast Bijleveld zich over de ongelijke waardering van de verschillende inwonerraden in Zwolle. Leden van de participatieraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding, terwijl jongerenraadsleden niks ontvangen. “Kan de wethouder uitleggen waarom wij dit zo geregeld hebben in Zwolle? Waarderen wij de mening van een jongere minder dan die van een ander?”, vraagt Bijleveld zich af. En ook over de inbreng van de kindergemeenteraad en kinderburgemeester heeft Bijleveld haar twijfels. “In hoeverre participeren zij echt mee?” Swollwacht ziet op dit punt een mooie kans en overweegt een motie waarbij de kinderraad jaarlijks subsidie ontvangt die ze kunnen uitreiken aan een goed doel. “Hoe leerzaam is het dat de kinderen in deze raad op deze manier echt mogen participeren?”

Volgens Bijleveld heeft het college echt nog stappen te zetten als het aankomt op participatie. “Daarom krijgt dit college van Swollwacht op dit moment een dikke onvoldoende als het gaat om inwonersbetrokkenheid en participatie.” Tijdens hetzelfde debat voerde fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp het woord over het Buurt-voor-Buurtonderzoek 2022 en de veiligheid in de wijken Kamperpoort, Indische Buurt, Holtenbroek en Dieze Oost en de inzet van bodycams bij boa's.

Meer informatie

Themadebat Dienstverlening en inwonerbetrokkenheid maandag 30 januari 2023, gemeente Zwolle, bijdrage van Swollwacht, raadslid Evelina Bijleveld Voorzitter, dank u wel.

Participatie betekent actieve deelname.

Swollwacht heeft over participatie twee punten:

Hebben de inwoners van Zwolle een actieve deelname in besluiten die hun leefomgeving aangaan?

Als Swollwacht terugkijkt naar de afgelopen periode zijn hier nog wel slagen te maken door dit college.

En dan denk ik bijvoorbeeld aan de tijdelijke opvanglocatie aan de Meeuwenlaan. Waar inwoners zich overvallen en niet gehoord voelen.

Er ligt nu een ingekomen brief van een bewoner met de tekst: ‘Ik kan onmogelijk akkoord gaan met deze voorgestelde bestuursovereenkomst en beheerplan. Er zijn tal van onderdelen en zaken die niet uitgewerkt zijn, niet besproken zijn, waar geen rekening mee wordt gehouden, die voorbijgaan aan de klankbordgroep, maar ook aan de raad(sleden).’

Klinkt dit als goede participatie?

En dan recentelijke gebeurtenissen:

Hartstad Zwolle. Wie heeft deze naam bedacht? Hebben inwoners of deze raad mee mogen beslissen over de naam? Nee. Dat hebben wij niet.

De parkeertarieven in Zwolle gaan fors omhoog.

n dan rijst de vraag: zijn ondernemers betrokken bij dit besluit? Zij hebben toch een groot belang in deze?

Voorzitter, allemaal besluiten die inwoners, ondernemers of zelfs de raad treffen, maar waar nauwelijks of geen participatie heeft plaats gevonden.


Voorzitter, dan punt twee: in Zwolle hebben we een aantal raden opgericht:

Participatieraad, jongerenraad en zelfs een kinderraad met een kinderburgermeester.

Maar waarderen wij ze ook hetzelfde?

Tot onze verbazing krijgt een lid van de participatieraad een vrijwilligersvergoeding, terwijl als je lid bent van de jongerenraad. krijg je dit niet?

Kan de wethouder uitleggen waarom wij dit zo geregeld hebben in Zwolle, waarderen we de mening van een jongere minder dan die van een ander?

En is de wethouder bereid om hier nog een kritisch naar te kijken?

En dan onze kinderraad met een eigen kinderburgermeester. Superleuk zo’n kinderraad, maar hoe worden zij gewaardeerd door dit college?

Welke inbreng heeft de kinderraad en participeren zij echt mee?

Hier ziet Swollwacht een mooie kans en wij overwegen een motie op het volgende:

Geef de kinderraad jaarlijks een subsidie, die zij mag uitreiken aan een goed doel.

Swollwacht kan zich zo voorstellen dat de kinderraad democratisch een goed doel kiest en dat de kinderburgemeester de uitreiking mag doen namens de kinderraad.

Hoe leerzaam is het dat de kinderen in deze raad op deze manier echt mogen participeren?

Ik verneem graag hoe de wethouder tegen ons voorstel aankijkt.


Voorzitter, ik rond af.

We lezen in de nota: Deze nieuwe participatieaanpak vormt de leidraad voor hoe de gemeente, het bestuur, organisaties en bewoners met elkaar samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente. Dit geldt zowel voor projecten waar de gemeente initiatiefnemer is, als voor ontwikkelingen in Zwolle waar andere organisaties en (groepen) inwoners aan de basis staan.


Voorzitter, zoals ik al eerder aangaf heeft dit college echt nog stappen te zetten als het aankomt op participatie.

Daarom krijgt dit college van Swollwacht, op dit moment een dikke onvoldoende als het gaat om inwonersbetrokkenheid en participatie.

Voorzitter, tot zover.

Comments


bottom of page