top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht over veerkracht wijken en inzet bodycams bij boa’s

Swollwacht vraagt zich af wat het college van burgemeester en wethouders doet om de veerkracht in de Kamperpoort, Indische Buurt, Holtenbroek en Dieze Oost te vergroten. Ook krijgen boa’s en handhavers een hart onder de riem, nu blijkt dat ze genoodzaakt zijn bodycams te moeten dragen voor hun veiligheid. Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp voerde hierover afgelopen maandag (30 januari) namens Swollwacht het woord tijdens het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid in de Zwolse gemeenteraad.


Wat doet het college om veerkracht te vergroten?

Silvia haalde het voorbeeld van de veerkracht aan bij het bespreken van de resultaten van het Buurt-voor-Buurtonderzoek 2022. De Zwolse wijken Kamperpoort, Indische Buurt, Holtenbroek en Dieze Oost scoren in de leefbaarheidsindex en sociale index lager dan het Zwolse gemiddelde. Het vergroten van de veerkracht in deze wijken is benoemd als criterium in de begroting. Silvia vraagt zich af in hoeverre die veerkracht wordt betrokken bij beslissingen over de betreffende wijken. “Wordt bij het nemen van een beslissing die veerkracht betrokken? En op welke manier zet het college in om die veerkracht te vergroten? En wat verstaat het college precies onder veerkracht?” Tot slot vraagt Swollwacht zich af hoe het vergroten van de veerkracht in de genoemde wijken wordt bevorderd.


Inwoners Dieze Oost geven hun buurt de laagste score

Het Buurt-voor-Buurtonderzoek is in januari/februari 2022 verstuurd naar 42.000 Zwollenaren. 9.361 mensen (22%) hebben de vragenlijst ingevuld. In het onderzoek konden ze hun mening geven over onderwerpen in hun wijk en buurt zoals leefbaarheid, veiligheid, wonen, gezondheid en participatie. Inwoners beoordelen Zwolle als geheel met een 7,9. Het oordeel over de eigen wijk verschilt sterk. Holtenbroek scoort een 6,6, de Kamperpoort een 6,4, de Indische Buurt een 6,1 en Dieze Oost geeft zichzelf het laagste cijfer van allemaal: een 6. Ter vergelijking: inwoners van Spoolde geven hun wijk een 8,8. Het functioneren van de gemeente krijgt gemiddeld een 7.1.


Bodycams voor boa’s

Binnenkort krijgen de Zwolse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bodycams bij hun uitrusting. Dit heef het college van B en W eind vorig jaar besloten. Deze camera’s moeten het veiligheidsgevoel van de boa’s versterken en bijdragen aan de-escalatie waardoor agressie en geweld kan afnemen. De afgelopen jaren is er landelijk en ook in Zwolle een toename te zien van incidenten waarbij boa’s en handhavers te maken krijgen met verbale of fysieke agressie. Silvia: “Het is triest dat het nodig is. Alles dat nodig is om de veiligheid van onze boa’s en handhavers te vergroten kan op onze steun rekenen. Ze worden nogal eens voor rotte vis en veel erger uitgemaakt. Deze mannen en vrouwen, die zijn aangesteld om in onze stad de regels te handhaven, verdienen ons respect en onze steun!” Tijdens hetzelfde debat voerde raadslid Evelina Bijleveld het woord over participatie. Zij gaf aan dat de gemeente van Swollwacht een dikke onvoldoende krijgt op het gebied van participatie.


Meer informatie

Bijdrage Silvia Bruggenkamp tijdens themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid 30 januari 2023 v


Voorzitter, dank u wel.

Voorzitter, wij willen graag eerst wat zeggen over het Buurt-voor-Buurtonderzoek en de inzet van bodycams. Vervolgens zal mevrouw Bijleveld het hebben over de Zwolse participatie-aanpak.

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting vorig jaar, heb ik vragen gesteld over veerkracht, specifiek: in welke wijken ligt de veerkracht ver onder het Zwols gemiddelde?

Want het vergroten van veerkracht in wijken waar dit ver onder het Zwols gemiddelde ligt is benoemd als criterium in de begroting.

Uit het antwoord begreep ik dat we ervan kunnen uitgaan dat wijken die sterk afwijken van het gemiddelde, op de leefbaarheids- en sociale index ook op veerkracht laag scoren.

De leefbaarheidsindex laat zien dat de Kamperpoort en de Indische buurt sterk afwijken van het Zwolse gemiddelde en de sociale index laat zien dat Holtenbroek en Dieze Oost sterk afwijken van het Zwolse gemiddelde.

En voorzitter, nu vragen wij ons af, in hoeverre die veerkracht, die in deze wijken dus sterk afwijkt van het Zwols gemiddelde, wordt betrokken bij beslissingen over die wijk. Wordt bij het nemen van een beslissing die veerkracht betrokken, is concreet onze vraag.

En op welke manier zet het college in om die veerkracht te vergroten? En, wellicht een technische vraag, maar die mag dan prima schriftelijk beantwoord worden, wat verstaat het college precies onder veerkracht?

Hoe wordt het vergroten van veerkracht in juist die wijken waar deze ver onder het gemiddelde ligt, bevorderd?


Voorzitter, een opmerking over de inzet van bodycams tot slot:

Het is triest dat het nodig is. Onze boa’s en handhavers staan bloot aan verbale en fysieke agressie en alles dat nodig is om hun veiligheid te vergroten kan op onze steun rekenen. Boa’s en handhavers worden nogal eens voor rotte vis en veel erger uitgemaakt en nu ik hier toch sta voorzitter:

Deze mannen en vrouwen, die zijn aangesteld om in onze stad de regels te handhaven verdienen ons respect en onze steun! Dat wou ik gewoon even kwijt!

Voorzitter, tot zover en mevrouw Bijleveld gaat nu verder met participatie!

Comments


bottom of page