top of page
  • Swollwacht

Verkiezingsprogramma Swollwacht vastgesteld

“Inzetten op voorrang voor Zwollenaren die woning nodig hebben”

Naast het behouden van de belangrijke eigenheid van onze stad ontvouwt Swollwacht in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 de visie op hoe de groei van Zwolle in de toekomst moet worden opgevangen. De enige echte stadspartij van en voor Zwolle zet daarbij in op voorrang voor Zwollenaren die een woning nodig hebben. Swollwacht pleit voor invoering van sociale en economische gebondenheid bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Daarnaast wil zij voorrang bij koop voor Zwollenaren en wil zij onderzocht hebben hoe Zwollenaren geholpen kunnen worden bij koop.


Een ander kernpunt uit het Verkiezingsprogramma dat op zaterdag 11 december door de leden van Swollwacht is vastgesteld, is een veilig Zwolle. Iedereen in onze stad moet zich veilig weten en zich veilig voelen.


Gelijke kansen voor iedereen, een sociale en gehoorde stad zijn andere pijlers van het ambitieuze Swollwacht programma. Een stad waar iedereen ertoe doet. Een stad waarin zorg is voor mensen die het minder hebben en waar de wens juist hun perspectief te bieden centraal staat.


Swollwacht blijft daarnaast opkomen voor ondernemers, voor het belang van groen in en om de stad en uiteraard heeft het dierenwelzijn een belangrijke plek in het Verkiezingsprogramma.


Lijsttrekker Silvia Bruggenkamp voegt aan deze opsomming toe: “We hebben oog voor maatschappelijke ongelijkheid. Iedereen moet gelijke kansen hebben in onze stad. Niemand is meer of minder dan een ander. Ieder geluid doet ertoe. We luisteren naar iedereen en we nemen iedereen serieus”.


Vervolgens wijst ze naar de kandidatenlijst die er in haar ogen eentje is om trots op te zijn. De lijst bestaat uit betrokken Zwollenaren die allemaal een stapje harder willen lopen om Zwolle nog mooier te maken.


Achter Silvia Bruggenkamp staat nieuwkomer Asia Golunska op twee, Evelina Bijleveld op drie, Ron Klappe op vier, Chanel de Haan op vijf, Niek Loman-Kools op zes, Dineke van Geerenstein op zeven, Erna van de Grift op acht, Annemiek Otten op negen en Anton Cramer op tien. De lijst wordt op plek 20 afgesloten door lijstduwer Peter Pot.

Kandidaat wethouder

Naast lijsttrekker is Silvia Bruggenkamp ook de wethouders kandidaat voor Swollwacht. Als coalitiedeelname aan de orde is neemt zij het stokje over van William Dogger.


William Dogger heeft al eerder aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar te zijn. Na 20 jaar actief geweest te zijn in het openbaar bestuur, 16 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder, vindt hij het mooi geweest. William: “het was mij een eer om de stad Zwolle te mogen dienen als raadslid en als wethouder. Daar ben ik trots op en dankbaar voor, maar het is ook goed om de focus weer te richten op nieuwe dingen.”


“William heeft een goede basis gelegd waarop we in de toekomst kunnen voortborduren”, aldus Bruggenkamp die verder opmerkt zéér te hechten aan de inzet en betrokkenheid van de huidige wethouder.


Namens het bestuur van Swollwacht geeft voorzitter Marcel Mulder aan: “We hebben veel respect voor de grote inzet van William Dogger voor stad en partij en we danken hem daar van harte voor.


“Wij zijn blij dat Silvia Bruggenkamp bereid is het wethouderschap in te vullen nu William heeft aangegeven daarvoor niet meer beschikbaar te zijn. We zien in haar een capabele kandidaat-wethouder die op eigen wijze gestalte zal geven aan het gedachtegoed van onze mooie partij binnen het College”.Comments


bottom of page