top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Update schrappen van parkeerplaatsen in Assendorp

In Assendorp is er sprake van een plan om op de hoek van de Sallandstraat en Molenweg vijf parkeerplaatsen te schrappen, in samenwerking met 50 tinten groen Assendorp. Wij zijn van mening dat dit een ernstige beperking vormt voor buurtbewoners en hebben in maart al onze vragen gesteld aan Het College over deze beslissing. Echter is het ons nog steeds niet duidelijk wat de gang van zaken precies is.


Het is gebleken dat het initiatief bij 50 tinten groen Assendorp ligt en voortkomt uit een buurtenergieplan+. Dit plan wordt beoordeeld op basis van doelen uit de Omgevingsvisie, beleid en regelgeving. Het is ons onduidelijk wie de beoordeling nu precies doet en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Wij hebben grote zorgen over de rechtsbescherming van inwoners. Uit de ingediende handtekeningen blijkt namelijk dat 40 van de 45 huishoudens tegen het schrappen van de vijf parkeerplaatsen is. Waar kunnen deze omwonenden heen met hun bezwaren?

 

Wij hebben onderstaande aanvullende vragen opgesteld, met de hoop op meer duidelijkheid:

 

1.    Wat is de status van een buurtenergieplan+ en de acties die hieruit voortvloeien? Wie is verantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen?

2.     Is er een concreet verzoek gedaan aan de gemeente voor het schrappen van een vijftal parkeerplaatsen aan de Molenweg/Sallandstraat?

3.    . Zo ja: overweegt de gemeente dit verzoek te accepteren en is dit een beslissing die vatbaar is voor bezwaar en beroep?

4.     Welke mogelijkheden hebben omwonenden anderszins om rechtsbescherming te zoeken tegen een beslissing waar zij het niet mee eens zijn?

5.    Wat zijn de uitkomsten van de beoordeling van de plannen op grond van de doelen uit de Omgevingsvisie, beleid en regelgeving? Welke rechtsbescherming hebben omwonenden op grond van deze beoordeling?

6.    Wat zijn de uitkomsten van de gesprekken die u aanhaalt tussen wijkmanager en/of wijkregisseur over hoe de betrokkenheid is georganiseerd, hoe het proces verloopt en wat het resultaat hiervan is?

7.    De keuze of parkeerplaatsen worden omgezet naar andere functies is afhankelijk van vele factoren en draagvlak bij de omwonenden is daarvan een belangrijke. Hoe beoordeelt u dit draagvlak bij het voornemen nog eens vijf parkeerplaatsen te schrappen?

 

Hopelijk komt er snel duidelijkheid én wordt er alsnog geluisterd naar de buurtbewoners!

 

*Foto Frans Paalman (de Stentor)

 

Comments


bottom of page