top of page
  • Swollwacht

Tijd vliegt!

Wat gaat de tijd snel! In juli van dit jaar berichtten wij over de behandeling van de Perspectiefnota. Inmiddels is het al eind oktober, en zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de Begrotingsbehandeling in november.

We hebben niet stil gezeten! Zoals u van ons gewend bent zijn we betrokken bij alle onderwerpen die in de gemeente Zwolle spelen. De gemeente Zwolle zendt iedere week via Internet alle Raadsvergaderingen uit. Via de website van de gemeente kunt u meeluisteren en kijken: www.zwolle.nl


Op de website van de gemeente vindt u naast de vergaderagenda’s  ook de moties, amendementen en vragen die worden ingediend/gesteld.

Zo heeft de fractie van Swollwacht in de periode augustus-oktober moties (mee) ingediend over de Participatiewet, taalachterstand, sport, het Zwollefonds, en een groenere Kamperpoort.


Vragen zijn er ook gesteld. Schriftelijk en mondeling. Bijvoorbeeld over de afschaling van de omvang voor vluchtelingenopvang en over de procedure rondom het Zwollefonds. De antwoorden die het College van B & W geeft, zijn niet altijd naar onze tevredenheid. Maar we vinden het belangrijk dat vragen die leven, niet alleen bij ons, maar vooral bij de inwoners van Zwolle, aan de orde worden gesteld. En dat blijven we doen! En als U vragen hebt, of als u tegen dingen aanloopt, laat het ons weten. We zullen altijd ons best doen u te helpen. Onze fractie is van en voor Zwolle!


Swollwacht heeft ook een Ombudsteam. Dit team bestaat uit de heer Wim Bredewoud en de heer Serdar Pas. Het Ombudsteam is bereikbaar van  maandag tot en met vrijdag van 09.30 – 18.00 uur.


De contactgegevens vindt u op deze website. U kunt hen benaderen met al uw vragen. Uw vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.留言


bottom of page