top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Terugblik themadebat Klimaat en Energie

Op maandag 22 april 2024 zijn wij tijdens het themadebat dieper ingegaan op twee belangrijke onderwerpen: de zienswijze op het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) en de invoering van de zero-emissiezone in onze binnenstad. 

 

Het PPE is een cruciaal plan dat door de provincie Overijssel wordt gebruikt om de provinciale doelstellingen te verwezenlijken, zoals vastgelegd in het klimaat- en coalitieakkoord en de omgevingsvisie. De gemeente Zwolle dient daarop een aantal aanpassingen in zodat Zwolle aan het stuur blijft met de windlocaties. Zodat het niet van boven wordt opgelegd. We zijn blij met deze zienswijze, maar hebben we tevens onze bezorgdheid geuit over de extra windmolens in Haerst. Is hierover voldoende overleg geweest met de omwonenden? De geluiden die wij horen, wijzen erop dat er weinig animo voor is...


En wat betreft de Zero-emissiezone in de binnenstad: dit vinden wij een zeer zorgelijke stap, vooral omdat veel ondernemers zich niet gehoord voelen. De echte risico's van deze aanpak zijn het verlies van bedrijvigheid en het afbrokkelen van het vertrouwen onder onze inwoners en ondernemers! 

 

Tijdens het debat hebben de door Swollwacht bedachte oplossingen besproken, zoals: een algemene lokale marktontheffing, betere afstemming met omliggende gemeenten, een simpele procedure en lokaal maatwerk met begrip voor de Zwolse situatie en geen nationaal loket. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente Zwolle veel kan winnen door echt te luisteren naar de stemmen van onze inwoners en ondernemers, en door hun zorgen en behoeften serieus te nemen in het beleid!

Comments


bottom of page