top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Stop schermutselingen Zwols Kegelhuis

Swollwacht roept het college van burgemeester en wethouders op de procedurele schermutselingen met het Zwols Kegelhuis te beëindigen. ‘Kijk naar de ideeën van het kegelhuis om hun gebouw te behouden of kom met een vergoeding voor de verhuizing en gederfde huurinkomsten’, aldus een motie die fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering indiende.


De motie werd helaas niet aangenomen, maar ons pleidooi voor een beëindiging van deze slepende kwestie blijft overeind staan.


Het Zwols Kegelhuis

Al jaren in onzekerheid

Op 3 april stemde de gemeenteraad voor de sloop van de Stilohal en het naastgelegen oude CBR-pand. Uit protest stemde Swollwacht tegen, aangezien het behoorlijk zuur is om wel 625.000 euro vrij te maken voor de sloop, terwijl het Zwols Kegelhuis nog geen vergoeding van de gemeente heeft ontvangen voor een eventuele verhuizing en voor de misgelopen inkomsten sinds 2003. Al jarenlang zitten de ruim 150 kegelaars in onzekerheid over de toekomst van hun zelfgebouwde en -betaalde pand. De rechter moest er zelfs aan te pas komen! Die stelde het Zwols Kegelhuis op 27 juli vorig jaar gelukkig in het gelijk. Het Kegelhuis mag tot 2038 in bedrijf blijven. Silvia: “Het is triest dat het kegelhuis via de rechtbank bescherming moest zoeken en recht moest halen. Een empathische en ruimhartige opstelling van de gemeente had deze impasse kunnen voorkomen. Dit schaadt niet alleen het Zwols Kegelhuis, maar ook het vertrouwen van onze inwoners in de gemeente.”


Stop de schermutselingen

Daarom roept Swollwacht het college op om nu eindelijk eens te stoppen met de procedurele schermutselingen. Silvia in de motie: “Onderzoek samen met het Zwols Kegelhuis serieus of de door hun aangedragen ideeën voor het gebruik van het gebouw succesvol kunnen zijn en geef daar gevolg aan indien dat het geval is. Als dit niet het geval is, bied dan een minnelijke regeling aan die bestaat uit een materiele vergoeding die in overeenstemming is met de waarde van het pand en de gederfde huurinkomsten vanaf 2011. En informeer de gemeenteraad hier zo snel mogelijk over; uiterlijk in september 2023.”

Gemeente wil hoger beroep niet terugtrekken

In een reactie op de motie zei wethouder Monique Schuttenbeld maandagavond dat de gemeente het hoger beroep niet wil terugtrekken. De gemeente en het kegelhuis zijn er nog steeds niet samen uit en het is niet duidelijk of dat gaat gebeuren, al zitten gemeente en kegelhuis inmiddels wel in een minnelijk traject. De fracties van de SP en PvdA steunden de motie van Swollwacht. Ook de VVD en het CDA staan grotendeels achter de uitgangspunten van de motie, maar vinden de invulling ervan te concreet en willen eerst afwachten hoe de gesprekken tussen gemeente en kegelhuis verlopen.

De Stilohallocatie.


Huisarts of sportlocatie

Het Kegelhuis heeft zelf al meerdere keren laten weten wat de verschillende mogelijkheden kunnen zijn. Aangezien de club niet het gehele gebouw gebruikt, kan een deel worden verhuurd aan bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, andere zorgorganisaties of andere vormen van sport. Maar de kegelaars staan ook open voor een verhuizing naar een andere locatie. De gemeente heeft alle suggesties echter verworpen omdat ze te duur of onhaalbaar zouden zijn. Silvia: “Wij wijzen het college erop dat er ook mogelijkheden zijn in de nog op te richten sportgebouwen op het Rechterland; hier komt ruimte voor het huisvesten van sporten als jeu de boules en padel. Mogelijk zijn de kegelbanen hier ook een mooie toevoeging op.” De gemeente wil woningen bouwen op de plek van het kegelhuis en Stilohal. De Stilohal wordt na de zomer gesloopt, omdat het niet meer veilig en verantwoord is om het gebouw te laten staan. Wanneer er woningen kunnen komen is nog niet bekend, dat kan nog jaren duren.

Meer informatie

Comments


bottom of page