top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Overlast bij de Milligerplas in Stadshagen

Sinds de zomer van 2018 zorgen de twee vuurplaatsen bij de Milligerplas voor steeds meer overlast. Honderden klachten zijn ingediend vanwege vandalisme, geluidsoverlast, dronkenschap, en vervuiling. Helaas wordt er weinig gedaan om deze problemen aan te pakken, ondanks de inzet van de huidige bewoners.


Hoewel de gemeente Zwolle heeft toegezegd de vuurplaatsen te verwijderen, blijven concrete acties en handhaving uit. Wij roepen de gemeente op om snel en daadkrachtig op te treden om de rust en veiligheid bij de Milligerplas te herstellen. Wij hebben dan ook onderstaande vragen gesteld aan het College om deze situatie aan te kaarten en op te lossen.


1.     Is het College op de hoogte van de mate van overlast bij de vuurplaatsen aan de Milligerplas?

2.     Is het College op de hoogte dat door de overlast kinderen ‘s nachts wakker worden, omwonenden slapen met oordoppen en dat sommige vrouwen in de avond niet naar buiten durven?

3.     Is het College op de hoogte dat de ROVA de plek bij de vuurplaatsen intensief schoonhoudt, maar dat desondanks veel glas in het zand te vinden is, kinderen zich hieraan snijden en kinderen weggehouden worden door de ouders die op de hoogte zijn van de problematiek?

4.     Is het College met ons eens dat dit geen duurzame oplossing is voor de overlast die wordt ervaren?

5.     Waarom overweegt de gemeente om beveiligingsbedrijf Securitas in te huren voor controle in de avond- en nachturen?

6.     Is het College met ons eens dat dit geen duurzame oplossing is?

7.     Waarom overweegt de gemeente om de huisregels te herzien, terwijl er nu al geen handhaving op de huidige regels plaats vindt?

8.     Is het College op de hoogte dat omwonenden ervaren dat bellen met de politie m.b.t. openbare orde en veiligheid weinig uithaalt?

9.     Is de gemeente bereid (om opdracht te geven) om te handhaven op de overlast gevende jongeren?

10.  De gemeente heeft toegezegd de vuurplaatsen weg te halen. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat daarna voldoende handhaving beschikbaar is om de rust weder te laten keren en ervoor te zorgen dat bewoners zich weer veilig voelen?

11.  In een brief van 30 mei jongstleden, van de Procesmanager Recreatieplassen op orde, is aan de omwonenden toegezegd dat de vuurplaatsen weggehaald worden. Wanneer wordt dit uitgevoerd?

12.  Is het College het met ons en de omwonenden eens dat deze plek niet meer geschikt is als recreatieplek nu het voornamelijk een hangplek voor jongeren is geworden en omwonenden enorm veel overlast ervaren van deze jongeren?

13.  Wat doet de geluidsoverlast met de zwaluwen(muur) aan de overkant van de Milligerplas?

14.  Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat vanaf heden de communicatie proactief naar omwonenden zal verlopen en dat omwonenden actief betrokken worden in besluitvorming en evaluatie?

 

Belangrijke zorgen zijn de veiligheid en het welzijn van de omwonenden, vooral kinderen die zich verwonden aan glas in het zand en vrouwen die 's avonds niet naar buiten durven. Wij zijn benieuwd hoe snel de vuurplaatsen weggehaald worden en wat de toekomst brengt voor deze plek.

 

*Foto: indebuurt Zwolle

1 comentário


Astrid Niessink
Astrid Niessink
5 dagen geleden

Eindelijk na zoveel jaren van negeren van klachten door de gemeente, zijn ze eindelijk weggehaald….de vuurplaatsen bij de Milligerplas. Onze vlag gaat uit.


Curtir
bottom of page