top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Interpellatiedebat over de veiligheidssituatie in Zwolle op maandag 20 januari 2020

Voorzitter,

• Welke inzet is nodig om de veiligheid op straat in Zwolle te waarborgen. Onze fractie zou daaraan toe willen voegen: kàn de veiligheid op straat in Zwolle gewaarborgd worden? Is dat echt mogelijk?

• Komt de problematiek waar we nu voor staan door de groei van Zwolle? Hoort het bij het zijn van een grote stad?

• Voorzitter, onze fractie wil daar niet aan. Geweld, moord en doodslag hoort wat de fractie van Swollwacht betreft in geen enkele stad thuis, of de stad nou groot is of niet;

• Tijdens onze algemene beschouwingen bij de Begroting 2020 is het al aan de orde gekomen. Als de kranten koppen dat Zwolle afstevent op een recordjaar voor wat betreft misdrijven en moord en doodslag, dan doet dat wat met onze stad;

• Zorgen hebben we, over de toenemende druk op blauw op straat. En die zorgen zijn alleen maar toegenomen sinds het moment dat ik deze woorden uitsprak, op 8 november 2019;

• Gelijktijdig gaat de problematiek veel verder dan de zichtbare aanwezigheid van blauw op straat;

• Het is ontzettend ingewikkeld en er spelen vele aspecten mee. Drugscriminaliteit speelt een grote rol. Jongeren die kennelijk vinden dat ze niets te verliezen hebben en in staat zijn om met een automatisch geweer te gaan staan zwaaien om iemand dood te schieten. Status, macht en misschien vooral geld

• Wat is de oplossing voor de ingewikkelde problematiek waar we in Zwolle mee te maken hebben?

• Had het geweld van de afgelopen periode voorkomen kunnen worden?

• Hoe heeft het toch zover kunnen komen? Hadden we dingen anders, beter moeten doen?

• Voorzitter, waren deze vragen maar eenvoudig te beantwoorden. Ingewikkelde problemen zijn in het algemeen niet met een eenvoudige oplossing te verhelpen en de problemen staan met allerlei andere zaken in verbinding, ik zei dat zojuist al;


Toch heeft onze fractie ook wat meer concrete vragen: – Hoeveel zicht is er op de rivaliserende drugsbendes? – Er was altijd een multidisciplinaire aanpak voor probleemgroepen, waarin ook heel preventief werd ingezet: weten wie waar uithangt, risico’s inschattingen op de langere termijn. Hoe staat het daar nu mee? – Er zal, vinden wij, veel steviger repressief moeten worden opgetreden. Het kan bijna niet anders dan dat de burgemeester dat met ons eens is. – Maar wanneer gaat dat gebeuren? Welke concrete stappen worden nu gezet? Wat is het plan van aanpak, samen met de veiligheidspartners? (politie, OM, Veiligheidshuis, bijzondere doelgroepen, reclassering etc) – Voorzitter, is het echt mogelijk de veiligheid op straat in Zwolle te waarborgen?


Wij vinden voorzitter, dat dat mogelijk gemaakt moet worden, en dat alles op alles moet worden gezet om dat voor elkaar te krijgen. Dat hier met de hoogst mogelijke prioriteit aan gewerkt wordt en dat geen middel wordt geschuwd om deze criminele geweldgruwel met wortel en tak uit te roeien. Want onze inwoners moeten veilig zijn.

Voorzitter dank u wel.Comments


bottom of page