top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Huisvesting reizigers in Zwolle

In de prestatieafspraken voor wonen in Zwolle van 2024-2027 staat dat er behoefte is aan 12 tot 15 extra standplaatsen voor woonwagens. Dit jaar worden er vier chalets in Breezicht-Noord gerealiseerd, maar het is nog onduidelijk hoe de rest van de behoefte wordt ingevuld.


Verder heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangegeven dat alle gemeenten vanaf 2026 concrete plannen moeten hebben voor meer standplaatsen. Dit vanwege het te kort van maar liefst 4000 standplaatsen. Dit tekort is een gevolg van het beleid om reizigers in 'gewone' huizen te laten wonen, wat vaak tot ongelukkigheid leidt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat dit beleid discriminerend is. Wij hebben daarom onderstaande vragen gesteld aan het College:

 

1.     Hoe beoordeelt het College het kritische rapport over het achterstellen van reizigers?

2.     Is het College van mening dat dit ook in Zwolle het geval is?

3.     Reizigers in ‘stenen huizen’ voelen zich vaak ongelukkig. Heeft het College inzicht in hoe dit in Zwolle speelt?

4.     Zo ja, wil het College deze inzichten met ons delen? Zo nee, is het College bereid dit te onderzoeken?

5.     Heeft de inventarisatie waaruit blijkt dat er behoefte is aan 12 tot 15 extra standplaatsen ook betrekking op reizigers die nu in 'stenen huizen' wonen? We ontvangen graag deze inventarisatie.

6.     Zou het verhuizen van reizigers uit sociale huurwoningen naar gewenste standplaatsen bijdragen aan het vrijmaken van sociale huurwoningen voor andere doelgroepen?

7.     Hoe geeft het College gevolg aan het rapport via deze link: https://woonwagenwijzer.nl/download/VerkennendonderzoekwoonwagenstandplaatsenRomaenSintiDEF.pdf?

 

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op deze vragen om zo de omvang en ernst van het probleem te begrijpen. Daarnaast is het voor ons van belang om te weten of er lokaal actie nodig is, of extra standplaatsen ten goede zou kunnen komen voor meerdere doelgroepen en hopen wij dat er concrete stappen ondernomen kunnen worden om deze situatie te verbeteren.

Comments


bottom of page