top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Debat betaalbaarheidsagenda Debatronde 13 december 2021

Uitgesproken door Ron Klappe


Voorzitter, als we het ergens over eens zijn, is dat we aan de bak moeten met zijn allen.

De grootste uitdaging op de huidige woningmarkt is om het betaalbare aanbod dat gerealiseerd wordt in het betaalbare segment te behouden.


Dit college zet o.a. in op een verschuiving van koop naar huur en een regeling Middendure Huur. En dat is goed voor de doorstroming. Daar is Swollwacht blij mee.


Voorzitter, wat Swollwacht mist in de betaalbaarheidsagenda is buiten de kaders durven denken samen met de burger.

Lef voor initiatieven van burgers.

  • Ruimte geven aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

  • Toestaan van bouwen op landbouw erven. Oude schuren afbreken en Nieuwe woningen hierop bouwen.


Dit vereist inzet van de gemeente: Weg met ellenlange procedures, ruimte creëren voor initiatieven van burgers.

Want voorzitter het kan best en / en zijn.


Inzet van de gemeente en ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Kan de wethouder toezeggen hiermee aan de slag te gaan?


Gaan we meer ruimte geven aan initiatieven van burgers en dan niet alleen in de Tippe, maar Zwolle breed.

Graag een reactie van de wethouder.


Verder wordt er gevraagd om richting te geven op de vraag of het wel of niet wenselijk is om te komen tot een huisvestingsverordening met opkoopbescherming.

Het doel van de tijdelijke aanpassing van de Huisvestingswet met opkoopbescherming, is om woningen in schaarse wijken beter bereikbaar te houden voor (startende) kopers op de woningmarkt, die er zelf willen gaan wonen.


De effectiviteit van de voorgestelde regeling zal in de praktijk nog moeten blijken.

Voorzitter het lijkt Swollwacht goed om zorgvuldig te handelen in deze:

  • Wordt de invoering per wijk of voor de stad geregeld?

  • Welke prijsgrenzen worden vastgesteld?

Zijn er wettelijk gezien uitzonderingen mogelijk, zoals 1ste en 2de graad familieleden te vrijwaren van deze regeling?

  • Wat te doen met waterbedeffecten binnen de stad?

  • Hebben we goed in beeld of het opkopen van woningen door beleggers echt een zo groot probleem is in Zwolle?


Want voorzitter zo lazen wij:

De woningvoorraad: Bezit investeerders iets toegenomen.


Kortom nog veel vragen die zorgvuldige antwoorden vergen.

Daarom is Swollwacht van mening op dit moment, dat het niet wenselijk is een Opkoopverbod in te voeren.


Zwolle heeft het een en ander goed geregeld voor de Starter dankzij de inzet van dit College, door onder anderen een Zelfbewoningsplicht, een Anti-speculatiebeding en het Zwolse Pakket van maatregelen door te voeren.


En ja, daar kan een tandje bij, maar dan ziet Swollwacht meer in het voorrang geven aan inwoners met een sociale of economische binding, dan een opkoopverbod instellen waarvan de effectiviteit in de praktijk nog niet is bewezen.


Gelukkig erkent het demissionaire Kabinet dit nu ook, dus kunnen eigen inwoners voorrang gaan verkrijgen op de woningmarkt. Wij worden hier blij van.


Swollwacht hoort graag hoe de wethouder aankijkt tegen het voorrang verlenen aan burgers met een sociale of economische binding met ons prachtige Zwolle.


Voorzitter tot zover, dank u wel.


Comments


bottom of page