top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Afvalberg bij voormalige fietsenkelder in Zwolle-Centrum

De voormalige fietsenkelder bij het Maagjesbolwerk was geruime tijd bezaaid met een berg afval. Dit zorgde voor een schandalige aanblik, wat wij zeer betreuren!  Uit een artikel van de Stentor bleek dat de gemeente al jarenlang een geschil heeft met de eigenaar over het trappengat. In 2014 werd besloten dat de ondergrondse fietsenstalling niet in gebruik zou worden genomen. Dit bevordert uiteraard de troosteloze aanblik niet!


 

Wij hebben hierover onderstaande vragen gesteld aan het College, omdat wij benieuwd zijn naar de gang van zaken en of er ruimte is voor een alternatieve invulling van de leegstaande ruimte. Dit stukje Zwolle zou namelijk moeten stralen!

 


1. Wat maakt dat al jarenlang niet tot een akkoord kan worden gekomen over een oplossing voor het trapgat?

2. In 2014 bleek dat te weinig gebruik werd gemaakt van de ondergrondse fietsenkelder en heeft de gemeente de huur opgezegd. Is de stand van zaken inmiddels niet dusdanig veranderd dat deze fietsenkelder wèl gebruikt gaat worden?

3. Nu de fietsenkelder niet gebruikt wordt betekent dit dat kostbare vierkante meters ruimte in de binnenstad leeg staan. Wat vindt het College hiervan?

4. Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat de aanblik van dit stukje Zwolle betreurenswaardig oogt?

5. Is het College bereid te onderzoeken wat mogelijk is deze aanblik te verbeteren?

6. Is zij bereid, en is het mogelijk natuurlijk, te kijken naar een alternatieve invulling van de leegstaande ruimte? Zou hier bijvoorbeeld een openbaar toilet (bij voorkeur een MIVA-toilet) kunnen worden gerealiseerd?

 

*Foto: De Stentor, Pedro Sluiter

Commentaires


bottom of page