top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Verklaring: de keuzes van Swollwacht binnen het coalitieakkoord

Er is een akkoord en daar is Swollwacht erg blij mee!! Allereerst onze hartelijke dank aan de formateur, de ambtelijke ondersteuning en natuurlijk aan onze collega onderhandelaars van ChristenUnie, GroenLinks en VVD. Wij kunnen terugkijken op een constructieve en prettig samenwerking.

En hartelijk dank vooral, aan de vele inwoners voor hun schriftelijke inbreng en reacties.

Swollwacht is heel tevreden over dit bereikte akkoord. Een akkoord waar wij op heel veel belangrijke onderwerpen onze inbreng duidelijk terug zien. Maar ook een akkoord waar partijen concessies hebben moeten doen om andere onderwerpen binnen te halen of juist veilig te stellen. Dat geldt ook voor Swollwacht. Zo hebben wij – en dat was een dilemma – de concessie moeten doen om op tenminste één locatie windmolens toe te staan, in dit geval de Tolhuislanden. Waarbij wij door onze onderhandelingsinbreng ervoor hebben kunnen zorgen dat er in alle eerder genoemde kansrijke of voorkeurslocaties in en om Zwolle- door dit nieuwe College waar Swollwacht deel van uit maakt- geen windmolens worden geplaatst. Concreet betekent dit geen windmolens in Windesheim, Mastenbroek, Wijthmen, Marslanden, Harculo, Zwolle Zuid, Wijthmen en Spoolde/Voorst.

Wij zien dit als winst. We hebben een moeilijke afweging moeten maken, maar hebben die vervolgens naast een groter geheel gelegd. Dat neemt niet weg dat wij ons terdege beseffen dat de bewoners van de Tolhuislanden hier, en dat is heel begrijpelijk, anders over zullen denken.

Wat bij onze overweging ook heeft meegespeeld, is de vergrote urgentie van grootschalige energieopwekking door het besluit van het Kabinet op 29 maart jl. Met dit kabinetsbesluit wordt de gaskraan in Groningen vanaf 2030 helemaal dicht gedraaid en in de aanloop jaren naar 2030 sterk afgeschaald.

Wij hadden voor 21 maart jl. niet kunnen bevroeden dat het Kabinet zo snel tot dit besluit zou komen. Dit besluit heeft dan ook de werkelijkheid veranderd en rechtvaardigt in onze ogen daarom een nuancering op eerder ingenomen standpunten en het daarbinnen uitdrukkelijk nemen van verantwoordelijkheden. Ons eerdere verzoek – ruim tijd te nemen om te zoeken naar alternatieven voor windenergie- is dan ook niet meer haalbaar.

Met de keuze voor de locatie Tolhuislanden wordt er in dit gebied aangesloten bij de reeds aanwezige concentratie van windmolens en bij bestaande distributienetwerken. Bij de verdere ontwikkelingen in de Tolhuislanden hecht het nieuwe College groot belang aan draagvlak onder- en de betrokkenheid van- omwonenden. Waarbij er ook heel serieus gekeken zal worden naar hoe bewoners in het gebied van de Tolhuislanden op enige wijze voordeel van windmolens in hun gebied (moeten) kunnen krijgen.

Alle onderhandelende partijen hebben op basis van wederzijds begrip en op basis van gelijkwaardigheid voldoende ruimte gekregen voor hun eigen inbreng. En wij zien duidelijk dat onze inbreng een zichtbare plek in het akkoord heeft gekregen. Daar zijn wij erg blij mee! Lees hier de volledige Swollwacht verklaring:


Verklaring-Swollwacht-25-mei-2018
.pdf
Download PDF • 103KB


Comments


bottom of page