top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht stemt niet in met plannen Willemskwartier

Swollwacht stemt tegen de plannen voor het Willemskwartier – het gebied tussen het station en de Veerallee. De eerder geuite zorgen op het gebied van veilig verkeer, een goede bereikbaarheid en een parkeerplaats dichtbij huis blijven bestaan. De plannen van de gemeente om het gebied autoluw te maken en voorrang te geven aan voetgangers en fietsers stuiten ons tegen de borst. Er is niet gekeken naar de werkelijke behoefte van inwoners.

Inwoners zitten niet te wachten op hubs en deelauto’s

Dat blijkt uit de stemming over de nota van uitgangspunten tijdens de raadsvergadering op 13 februari. De fractie van Swollwacht stemde als enige partij tegen deze plannen. Raadslid Asia Golunska gaf in een stemverklaring aan: “In het themadebat op 30 januari hebben we breed gereflecteerd op dit voorstel. Ook het positieve daarvan. We maken ons echter grote zorgen over de gevolgen van dit plan. Onze inwoners willen veilig verkeer, bereikbaarheid en goed parkeren. Ze zitten niet te wachten op hubs en deelauto’s en de wegen die op slot worden gezet.

We willen keuzes kunnen maken ten aanzien van de toepassing van STOMP, de afwaardering van wegen en het parkeren. En dat op basis van de werkelijke behoeftes en gedegen verkeer- en risicoanalyses. Het is nu tekenen bij het kruisje en daarom stemmen we tegen dit voorstel.”

Het STOMP-principe staat voor ‘Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteit als service en Privé-auto’ en vormt het uitgangspunt voor de nieuwe plannen in het Willemskwartier. Het houdt in dat voetgangers, fietsers, ov en deelmobiliteit voorrang krijgen op auto’s.


Ongewenste en gevaarlijke situaties

In een schriftelijk overleg met Asia reageerde wethouder Gerdien Rots op de vragen van Swollwacht. De zorgen van de fractie zijn hiermee echter niet weggenomen. Volgens Asia creëert het dichtgooien van de stadskern en omliggende gebieden ongewenste en gevaarlijke situaties, zeker in de buurt van een groot verkeersknooppunt als de A28. “Zwolle is een groeiende stad. Het risico van geitenpaadjes en overlast is in onze ogen groot.”


Beleid sluit niet aan op behoefte inwoners

Volgens Asia moet het beleid van de gemeente aansluiten op de behoefte van de inwoners. Zij hebben maar beperkt behoefte aan hubs en deelmobiliteit. Zo blijkt ook uit het mobiliteitsonderzoek van 2021. “87% van de inwoners gebruikt geen deelmobiliteit en 51% zal er nooit behoefte aan hebben. 66% van de inwoners wil niet verder dan 200 meter lopen naar een parkeerplek”, aldus Asia. Naar de mening van Swollwacht moet het beleid ten eerste de inwoners dienen. Asia: “De futuristische visies en wensen moeten gefaseerd worden ingevoerd naarmate de behoefte van inwoners verandert. En niet andersom. De ambitie van het college moet niet boven de wens van inwoners gaan.”

Bij het kruisje tekenen

Volgens Asia moet de keuze voor het afwaarderen van wegen gebaseerd zijn op onafhankelijke en gedegen verkeers-en risicoanalyses. In de eerdere vragen vroeg Swollwacht aan de wethouder om inzicht te geven in de kosten en scenario’s, zodat de gemeenteraad echt kan kiezen. Asia: “Het college staat hier echter niet voor open en dat betreuren wij. Dat geeft ons het gevoel dat we enkel nog bij het kruisje moeten tekenen. Hopelijk kunnen we in verdere besluitvorming nader tot elkaar komen.”

Meer informatie

Comments


bottom of page