top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht blij met gegevensdeling bij ernstige woonoverlast

Bij ernstige woonoverlast kunnen gemeente, woningcorporaties en politie voortaan gemakkelijker informatie delen. Dit is te danken aan een convenant naar aanleiding van een motie die Swollwacht samen met de VVD heeft ingediend.

Afgelopen maandag stond de nieuwe aanpak op de agenda van de gemeenteraad tijdens het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid. Swollwacht-burgerraadslid Ron Klappe sprak hierover, in de plaats van fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp die verhinderd was.


Afspraken over samenwerking

Al in 2021 diende de VVD samen met Swollwacht, ChristenUnie en CDA een motie hierover in. Deze werd bijna unaniem aangenomen (alleen D66 stemde tegen). Begin dit jaar tekenden de gemeente, politie en woningcorporaties SWZ, Deltawonen en Openbaar Belang als uitvoering van deze motie een convenant. Hierin staan afspraken over de samenwerking bij de aanpak van ernstige woonoverlast en wordt het voor de politie mogelijk om in bepaalde gevallen informatie te delen met de woningcorporaties.


Woonoverlast heeft ernstige gevolgen voor omwonenden

Woonoverlast kan bestaan uit bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen of woningen, intimidatie, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden of ernstige overlast door drugshandel. Het kan voor omwonenden ernstige effecten hebben. Door de AVG kon eerder informatie tussen politie en wooncorporaties moeilijk gedeeld worden. Het convenant brengt daar nu verandering in. Hierin staat dat in uitzonderlijke gevallen gegevens gedeeld mogen worden, omdat de gevolgen van de overlast groter zijn dan het schenden van de privacy van de overlastgevers.


Swollwacht blij met huidige aandacht voor woonoverlast

Swollwacht is blij met het convenant. Ron: “Onze fractie vraagt al een aantal jaren om aandacht voor de soms vergaande overlast door psychisch kwetsbaren en de consequenties die dat heeft voor omwonenden van deze mensen. Het was moeilijk om dit geagendeerd te krijgen en het stuitte op behoorlijk wat weerstand in dit huis. We zijn ontzettend blij dat ernstige woonoverlast tegenwoordig zoveel aandacht krijgt. Onder meer als prioriteit 1 in de Strategische Veiligheidsagenda.”

Slachtoffer van een structureel falend zorgsysteem

Ron benadrukt dat het Swollwacht er niet om gaat om psychisch kwetsbaren geen plek in de samenleving te gunnen, ‘maar zij krijgen veelal onvoldoende hulp met alle gevolgen van dien’. Ron: “Zij zijn slachtoffer van een structureel falend zorgsysteem. Het convenant is in zekere zin een lapmiddel, maar het is noodzakelijk. We zijn blij dat dit ernstige probleem tegenwoordig serieus wordt genomen en dat er nu een convenant is, met het broodnodige handelingsperspectief.”


Meer informatieCommenti


bottom of page