• Swollwacht

Stadsdebat over de skyline van Zwolle – Windmolens

Vandaag heeft fractievoorzitter William Dogger een voorstel gedaan aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Zwolle.


De fractie van Swollwacht is voor duurzaamheidsinitiatieven, maar is ervan overtuigd dat dit soort initiatieven nooit ten koste mogen gaan van de skyline van Zwolle. Daarnaast staan we in Zwolle aan het begin van het invullen van de Omgevingsvisie voor onze stad. Een visie waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is de mening en de inzichten van de inwoners van Zwolle te betrekken. Wij vinden dit in schril contract staan met de huidige windmolen-plannen.


Vandaar het voorstel: til het windmolenplan over de verkiezingen in 2018 heen, of, als het College dit niet wil, dan wil Swollwacht hierover een stadsdebat met de inwoners van Zwolle. En willen wij hen vragen, of zij het wenselijk vinden dat hoge windmolens het stedelijk gebied, en daarmee de skyline van Zwolle, onuitwisbaar aantasten.

Het voorstel van fractievoorzitter William Dogger kunt u hier lezen!


Voorstel-fractie-Swollwacht-over-beoogde
Download • 261KB

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht