top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Rondetafelgesprek dak- en thuisloosheid in Zwolle

Wij zien een verontrustende toename van mensen die leven op straat, in opvangcentra of die hoppen van bank naar bank. Het lijkt met name te gaan om jongeren, Oost-Europese migranten en een vaste groep buitenslapers. Dit komt mede door tekort aan betaalbare en passende woningen, een tekort aan maatschappelijke opvangplekken en problemen zoals verslaving, werkloosheid en psychische aandoeningen. 


Op maandag 13 mei 2024 hebben we samen met experts, ervaringsdeskundigen en partners zoals de GGD, een rondetafelgesprek gehouden om oplossingen te bespreken voor dak- en thuisloosheid. Een van de besproken oplossingen is het versoepelen van regelgeving rond woningsplitsing en het bevorderen van samenwonen van jongeren in gezinswoningen. 

 

Projecten zoals 'Kamers met Aandacht' en 'Onder de Pannen' bieden jongeren tijdelijk onderdak bij particulieren. Wij hebben aangegeven te begrijpen dat angst een belemmering kan zijn om aan deze projecten deel te nemen. Daarom streven we ernaar om meer informatie beschikbaar te maken. SWZ gaf aan hier actief mee bezig te zijn. 

 

Het is een schrijnende realiteit, maar we geloven in oplossingen. Hopelijk worden er snel passende maatregelen genomen en kunnen we het verschil maken voor onze medemens.

Comments


bottom of page