top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Reactie Swollwacht op proeftuin dyslexie Zwolle

Maak kinderen met dyslexie zelfredzaam, toets ze op hun eigen niveau, houd rekening met de sociaal-emotionele kant van dyslexie en betrek de huidige dyslexiezorgaanbieders bij de verdere uitwerking van het nieuwe beleid. Dat zijn de belangrijkste punten die de fractie van Swollwacht heeft bij de bespreking van de ‘proeftuin dyslexie’ tijdens de bespreking in de gemeenteraad op maandag 12 december. Raadslid Evelina Bijleveld maakt zich al jaren had voor een goed dyslexiebeleid in Zwolle. Op 12 december sprak de gemeenteraad tijdens een themadebat over het sociaal domein over dit onderwerp. In Zwolle zijn in vergelijking met de rest van het land veel verwijzingen naar dyslexiezorg. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid rondom dyslexie. Hierbij trekken schoolbesturen en de gemeente samen op in een zogenoemde ‘proeftuin’.


Niet alle stukken meegestuurd

In een informatienota informeerde wethouder Michiel van Willigen de gemeenteraad over de stand van zaken van de proeftuin. Het verbaasde Evelina dat bij de bespreking niet alle documenten door de wethouder waren toegevoegd. Ze vraagt of de wethouder alle relevante stukken alsnog aan de raad toestuurt.

Aandachtspunten dyslexie Swollwacht

Op basis van de informatienota en het ‘plan van aanpak proeftuin dyslexie’ heeft Swollwacht de volgende aandachtspunten:

  1. Geef kinderen met spellingsproblemen de juiste begeleiding, die ze zelfredzaam maakt en niet afhankelijk van anderen. Zelfstandig gebruik van ICT-ondersteuning geniet de voorkeur boven een maatje.

  2. Toets een kind op niveau, niet op basis van een groepsindeling. Pas dan krijg je een reëel beeld van de vorderingen van een kind met spellingsproblemen.

  3. Houd aandacht voor de sociaal-emotionele kant van het hebben van dyslexie.

  4. Betrek de huidige aanbieders bij verdere uitwerking van dit beleid, zij kennen immers onze Zwolse kinderen als geen ander.

Meer informatie

Bijdrage van raadslid Evelina Bijleveld tijdens het themadebat sociaal domein in de gemeenteraad op 12 december:


Voorzitter, namens Swollwacht richt ik mij vanavond op 1 onderwerp.

De andere onderwerpen die vanavond op de agenda staan vinden we ook, net zo, belangrijk. Net als onze inwoners.

Echter, zoveel belangrijke onderwerpen in zes minuten bespreken gaat gewoon niet.

En dit vinden we echt ontzettend jammer.

We hebben als fractie het idee dat we hiermee tekortschieten.

We gaan deze werkwijze evalueren, maar willen bij deze nu al aangeven hoe wij dit als fractie ervaren.


Dit gezegd hebbende voorzitter,

Het zal niemand verbazen dat ik namens Swollwacht wil inzoomen op het dyslexiebeleid.

Tot onze verbazing, zit er slechts 1 document bij dit onderwerp.

Het document Meetlat en werkproces waren in september nog onderhanden en niet beschikbaar.

Daarom heeft Swollwacht het onderwerp dyslexie toentertijd van de agenda laten halen.

Voorzitter, hoe kan Swollwacht de stand van zaken proeftuin dyslexie beoordelen als we niet alle relevante stukken hebben?

Daarom voorzitter, kan de wethouder toezeggen dat hij deze stukken zo snel mogelijk gaat aanleveren aan de raad?

Dan het document dat we wel kunnen inzien met betrekking tot dyslexie:

Met name voor spelling is het ontzettend belangrijk dat de leerling die niet in aanmerking komt voor diagnostiek/behandeling wél de juiste begeleiding op school krijgt.

Scholen kiezen vaak voor meedoen met de klas of de inzet van een maatje. Maar hier maak je het kind niet zelfstandig van, je creëert hulpeloosheid en het is slecht voor het zelfvertrouwen.

Het kind heeft immers een maatje nodig om te kunnen lezen en begrijpen wat er van hem wordt verwacht.

Hoe wordt de juiste begeleiding van een kind dat niet in aanmerking komt voor diagnostiek/ behandeling, maar wel een spellingsprobleem heeft, geborgd in het nieuwe dyslexiebeleid? Graag een reactie van de wethouder.


Voorzitter, dan nog een belangrijk punt. Kan het onderwijs gaan toetsen op wat passend is bij wat is geoefend?

Hiermee bedoel ik: niet een cito groep 7 afnemen, omdat het kind toevallig in groep 7 zit, als het kind op niveau eind groep 6 zit.

Het heeft namelijk totaal geen zin, om een hoger niveau (cito) toets af te nemen als het kind niet op dat niveau zit. Het levert alleen maar stress op en bevestiging het kind: zie je wel, ik kan het niet.

En als je dan leest bij het plan van aanpak; ‘Bundeling wat gaat goed, wat mist, wat kan beter’, de genoemde aandachtspunten, staat er letterlijk: de sociaal-emotionele kant van dyslexie.

Het is zo belangrijk om hier oog voor te hebben, want een kind heeft heel snel door dat het iets niet kan, wat klasgenoten wel kunnen. En het onderwijs moet er alles aan doen om het kind succeservaringen te laten opdoen, zodat het ervaart: ik kan het wel.

Swollwacht verneemt graag van de wethouder of hij het eens is dat je een kind moet toetsen op zijn/haar niveau en Swollwacht wil met klem vragen of de wethouder dit mee wil nemen in de gesprekken die nog gaan volgen over verdere uitwerking van ons dyslexiebeleid in Zwolle. Kan de wethouder dit toezeggen?


Dan de taak van de poortwachter. Wordt de poortwachter ook als nieuwe aanbieder in de regio toegelaten? En wat zegt dat dan over onafhankelijk zijn als poortwachter? Graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, kan de wethouder zeggen welke rol de huidige aanbieders gaan krijgen in het dyslexiebeleid? Swollwacht heeft begrepen dat hier nog wat onduidelijkheid over is.

De huidige aanbieders kennen de regio en onze Zwolse kinderen en het zou Swollwacht wat waard zijn als zij betrokken mogen blijven bij het nieuwe dyslexiebeleid.

Graag een reactie van de wethouder over onze huidige aanbieders, welke vorm van samenwerking heeft dit college voor de huidige aanbieders in gedachten?

In het plan van aanpak lezen we: Van niveau 1 effectieve methode van Jose Schraven ‘Zo leer je Kinderen Lezen en Spellen’.

Dit doen we al ruim 20 jaar in het onderwijs en wat heeft dit ons gebracht?

Zo is voor leerlingen met spellingsproblemen elke week een nieuwe spellingsregel aanleren vaak te moeilijk. Is er een alternatief dat meegenomen kan worden in de proeftuin?

Als laatste ook nog even een mooi compliment; het project ‘Alle Zwolse kinderen lezen’ kan rekenen op onze enthousiasme.

Plezier in lezen doet lezen. En als je meer gaat lezen, word je er beter in en dat is de sleutel tot geletterdheid!

Mooi dat dit een samenwerking is tussen de Stadkamer, de gemeente Zwolle en kinderopvang- en onderwijsinstellingen.

Want geletterdheid begint al in de kinderopvang. Dat wil men nog weleens vergeten.


Voorzitter, namens Swolwacht wil ik de vier belangrijkste punten nog even kort benoemen:

  1. Geef kinderen met spellingsproblemen de juiste begeleiding, die ze zelfredzaam maakt en niet afhankelijk van anderen. Zelfstandig gebruik van ICT-ondersteuning geniet de voorkeur boven een maatje.

  2. Toets een kind op niveau, niet op basis van een groepsindeling. Pas dan krijg je een reëel beeld van de vorderingen van een kind met spellingsproblemen.

  3. Houd aandacht voor de sociaal-emotionele kant van het hebben van dyslexie.

  4. Betrek de huidige aanbieders bij verdere uitwerking van dit beleid, zij kennen immers onze Zwolse kinderen als geen ander.

Voorzitter, graag sluit ik af met een uitspraak van Albert Einstein:

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Voorzitter, tot zover.

Comments


bottom of page