top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Raad stemt tegen verbod coffeeshops bij scholen en jeugd- en verslavingszorg

De Zwolse gemeenteraad wil geen verbod op het vestigen van coffeeshops in de buurt van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond. Met 17 stemmen was er net geen meerderheid voor een motie van Swollwacht, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en CDA hierover.

De motie roept het college van burgemeester en wethouders op om in het gemeentelijke beleid op te nemen dat er geen coffeeshops mogen worden gevestigd in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg. Makkelijker in aanraking met gevaren van drugs De motie is een initiatief van Swollwacht en werd mede ingediend door de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volgt en het CDA. Ander partijen steunden de motie niet, waardoor de benodigde meerderheid van 20 stemmen net niet werd gehaald. Fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp: “Het is erg jammer dat we geen meerderheid voor ons voorstel hebben kunnen krijgen. Hierdoor bestaat de kans dat in de toekomst coffeeshops in de buurt van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg kunnen worden gevestigd. Daardoor kunnen kwetsbare groepen makkelijker in aanraking komen met de gevaren van drugs.” Volgens Silvia draagt de motie bij aan het tegengaan van het normaliseren van drugsgebruik en wordt een gezonde en stimulerende omgeving bevorderd.

Drugsgebruik Zwolle hoger dan ander steden

Uit een rioolwateronderzoek naar drugsgebruik bleek onlangs dat het gebruik van amfetamine en 3-MMC in Zwolle een stuk hoger ligt dan in andere steden. De gemeenteraad besprak vorige week de resultaten van het onderzoek. Het college van B en W gaf aan serieus werk te willen maken van het tegengaan van middelengebruik. Op dit moment telt Zwolle 4 coffeeshops. Er is vanuit het beleid nog ruimte voor een vijfde. Burgemeester Peter Snijders ontraadde de motie, omdat volgens hem in het huidige beleid al genoeg rekening wordt gehouden met het voorkomen van het vestigen van coffeeshops in de buurt van scholen. Mede-indiener Jan Nabers (CDA) reageerde daarop dat het nadrukkelijk ook gaat om instellingen voor jeugd-en verslavingszorg. “Wij willen voorkomen dat dit reden is voor mensen in de verslavingszorg om nog even snel wat te halen. En dat kan wanneer een verkooppunt heel dicht in de buurt zit.” Een andere motie over drugsproblematiek, die Swollwacht mede indiende, werd gisteravond wel aangenomen. In de motie wordt gepleit voor een gerichte aanpak voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) bij drugsproblematiek.

Al langer strijdpunt Swollwacht

Swollwacht strijdt al langer tegen de vestiging van coffeeshops in de buurt van scholen. In 2019 diende de partij ook al een motie in voor het vergroten van de afstand tussen coffeeshops en scholen. Ook toen wilde de meerderheid van de gemeenteraad dat niet.


Meer informatie

Motie tijdens raadsplein besluitvormend op maandag 19 december 2022

Geen coffeeshops in de nabijheid van scholen en jeugd- en verslavingszorg

De raad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022, gelezen hebbende de informatienota rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle.

Overwegende dat:

• Uit de informatienota rioolwateronderzoek naar drugs(gebruik) in Zwolle blijkt dat het college verslavingsproblematiek zeer serieus neemt;

• Het college pleit voor een stimulerende en gezonde omgeving;

• Het college zoveel mogelijk wil voorkomen dat jongeren starten met drugsgebruik;

• Er sprake is van een normalisering van het gebruik van (soft)drugs terwijl;

• het gebruik van (soft)drugs tot enorm veel persoonlijke, gezondheids-, maatschappelijke en milieuschade leidt of kan leiden;

• In het huidige beleid coffeeshops in de directe omgeving van scholen en instellingen voor jeugd- en

verslavingszorg mogen worden gevestigd;

• Een gemeente die drugsgebruik zoveel mogelijk wil voorkomen een gezond statement kan maken door de aanwezigheid van coffeeshops in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg simpelweg te verbieden.

Van mening dat:

• De beschikbaarheid van (soft)drugs een risicofactor is;

• Coffeeshops in de directe omgeving van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg niet bijdragen aan een omgeving die beoogt gezond en stimulerend te zijn;

• Een beslissing van het gemeentebestuur om geen coffeeshops toe te staan in de directe omgeving van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg wél bijdraagt aan die gezonde en stimulerende omgeving;

• Hiermee tevens wordt bereikt dat het normaliseren van het gebruik van drugs wordt begrensd: in ieder geval mogen in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg geen coffeeshops toegestaan in onze gemeente;

• Dit bijdraagt aan ontmoedigingsbeleid. Vraagt het college:

• In het beleid op te nemen dat in de nabijheid van scholen en instellingen voor jeugd- en

verslavingszorg geen coffeeshops mogen worden gevestigd. En gaat over tot de orde van de dag. Swollwacht

Silvia Bruggenkamp ChristenUnie Wietse de Boer Partij voor de Dieren Debbie Mathijsen Volt Cankut Ercan CDA Jan Nabers

Comments


bottom of page