top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Mondelinge vragen: WMO vervoer, Swollwacht

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 oktober 2018

Onderwerp: WMO vervoer

Sinds augustus 2018 is het doelgroepenvervoer opnieuw gecontracteerd en dit heeft veranderingen met zich mee gebracht. De signalen die wij vanuit de Zwolse samenleving ontvangen geven ons aanleiding het volgende ter sprake te brengen.

De tarieven voor het gebruik van de WMO taxi zijn veranderd en deze zijn nu niet meer gelijk aan de tarieven voor het openbaar vervoer. Dat betekent dat Zwolse inwoners die afhankelijk zijn van de WMO taxi meer moeten betalen. Het openbaar vervoer voorziet helaas niet altijd in de behoefte van passagiers die rolstoelafhankelijk zijn. Daarvoor hebben dan ook de WMO taxi.

Alleen blijkt nu dat de reistijd is toegenomen, het plannen van een rit ingewikkelder is en het tijdstip van aankomst op bestemming volstrekt onzeker is geworden. Waar voorheen minimaal één uur van te voren de taxi gereserveerd moest worden, moet dit nu minimaal twee uur van te voren gebeuren.

Een rit van een kwartier kan twee uur in beslag nemen want er moeten meerdere mensen worden opgehaald en afgezet. Een afspraak die een half uur tot een uur in beslag zal nemen, kan maar zo vier tot vijf uur reistijd met zich mee brengen. Meedoen aan activiteiten, meedoen aan de samenleving, vergaderingen of bijeenkomsten bijwonen, maar ook, simpelweg op tijd op je werk komen, dit alles komt onder druk te staan voor mensen die afhankelijk zijn van de WMO taxi.

Zo zijn er geluiden van werknemers van de WEZO die niet op tijd op hun werk kunnen komen en daar problemen mee krijgen. Andere oplossingen lijken niet direct voorhanden.

Efficiency is een groot goed en vervoer is kostbaar. Dat staat buiten kijf. Desalniettemin wil de fractie van Swollwacht de volgende vragen aan de wethouder stellen:

  • Is de wethouder van de geschetste problematiek op de hoogte?

  • Vindt de wethouder dat de veranderingen ongunstig zijn voor de doelgroep? En dat de nieuwe contractering belemmerend werkt, meedoen in onze Zwolse samenleving niet verbetert, maar eerder bemoeilijkt?

  • Is de wethouder bereid te onderzoeken of er mogelijkheden zijn e.e.a. te verbeteren? Ziet hij mogelijkheden op voorhand?

Namens de fractie van Swollwacht,

Silvia BruggenkampComments


bottom of page