top of page
  • Swollwacht

Meest effectieve fractie

110 aangenomen moties en amendementen waarvan 37 het Swollwacht logo droegen. Aangenomen! We hebben dus 37 keer het Collegebeleid kunnen beïnvloeden! Als lokale partij! En natuurlijk zijn we daar trots op. Maar vooral trots en blij met de verbetering die we voor onze stad hebben ingezet!


https://zwolitico.com/2018/01/15/wie-is-het-meest-effectief-in-de-zwolse-gemeenteraad/bottom of page