top of page
  • Swollwacht

Art. 45 vragen Beeldengroep Van der Capellen

Aan: College van B&W

Van: Silvia Bruggenkamp

Datum: 17 december 2021


Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde


Betreft: Beeldengroep Van der Capellen


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Tot onze teleurstelling lijkt het niet te lukken de historische beeldengroep Van der Cappellen naar Zwolle te halen zo lazen wij in een artikel in De Stentor.


Maar onze fractie is er nog niet van overtuigd dat dit onhaalbaar is voor Zwolle! We stellen daarom de volgende vragen aan het College:


  1. In het artikel staat dat er ‘alles aan gedaan is’. Concreet lezen we alleen over het inschakelen van de ambassadeur. Wat is er verder concreet gedaan?

  2. Is de minister van Cultuur, mevrouw Ingrid van Engelshoven, ook rechtstreeks ingeschakeld? Heeft zij over het naar Zwolle halen van deze beelden contact gehad met haar Italiaanse collega?

  3. Zijn er, behalve met de ambassadeur, ook contacten gelegd met Nederlanders die in Rome werkzaam zijn en een netwerk hebben in de historische en culturele sectoren?

  4. Als er geen duidelijke afwijzing is, dan is het toch nog steeds mogelijk?

  5. Waarom zouden de beelden eventueel wel naar de Randstad kunnen, en niet naar Zwolle?


Namens de fractie van Swollwacht

Silvia Bruggenkamp

Comments


bottom of page