• Swollwacht

Verlenging van het contract met Welzorg

Ondanks de toezegging die het College van B&W hierover heeft gedaan, gaat de gemeente Zwolle nu toch verder met Welzorg. Onze fractie heeft hier werkelijk met ontzetting kennis van genomen. De vele mensen die afhankelijk zijn van de dienstverlening van Welzorg, de vele schrijnende klachten en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dat alles maakt dat we het onbegrijpelijk vinden dat er nu toch een verlenging van het contract met Welzorg plaatsvindt. Op maandag 3 april stellen we hierover vragen aan het College. De vragen kunt u hieronder inzien:


mondelinge-vragen-over-contractverlengin
Download • 170KB

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht