• Swollwacht

Verkoop en planvorming Muzerie-panden

Swollwacht heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop,  maar vooral, over de toekomstige bestemming van de Muzerie-panden in de binnenstad van Zwolle. De projectontwikkelaar die de panden heeft gekocht, is voornemens daar 35 units/appartementen in te bouwen. En dit voornemen leidt tot grote bezorgdheid. Want in hoeverre staat e.e.a. in verhouding tot de fijnmazige binnenstad? De monumentale status van de panden? De beperkte ruimte voor parkeren? De fractie van Swollwacht is hier ontzettend bezorgd over.


De gemeente Zwolle heeft een grote verantwoordelijkheid voor de prachtige monumentale panden in de stad. En onze fractie is buitengewoon bezorgd over hoe deze verantwoordelijkheid zich verhoudt tot de toekomstige bestemming van deze panden.

Vandaar onze vragen. U kunt ze hier lezen.


Schriftelijke-vragen-fractie-Swollwacht-
Download • 355KB

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht