• Swollwacht

Verkeer en parkeren in Berkum – ontwikkeling 29 appartementen

De plannen voor de ontwikkeling van 29 appartementen aan de Campherbeeklaan in Berkum leiden tot zorgen bij de omwonenden. Er is -terechte- angst dat dit verkeerschaos of verkeersonveilige situaties creëert. Inwoners van Berkum hebben op zaterdag 20 januari een te verwachten parkeersituatie nagebootst. William Dogger was daarbij aanwezig namens de fractie van Swollwacht en dit was aanleiding om tijdens de Raadsvergadering van 22 januari mondelinge vragen te stellen! U leest ze hier:4-2-MV-SW-verkeer-parkeersituatie-aan-de
Download • 55KB


Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht