top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht vraagt duidelijkheid over vluchtelingenopvang Meeuwenlaan

Voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen aan de Meeuwenlaan heeft de gemeente met betrokken partijen inmiddels plannen opgesteld. Voor Swollwacht bleven er nog vragen over, zoals wat er met een klacht van een inwoner van de Kamperpoort is gedaan, wanneer er duidelijkheid komt over een permanente opvanglocatie en of de klankbordgroep van inwoners inmiddels is opgeheven.

De tijdelijke opvanglocatie aan Meeuwenlaan 8 in de Kamperpoort.


Tijdens het themadebat sociaal domein debatteerde de gemeenteraad met elkaar en wethouder Dorrit de Jong over de plannen voor de opvang aan de Meeuwenlaan. Die plannen (samengevat in een informatienota) bestaan uit een bestuursovereenkomst en een beheerplan. De bestuursovereenkomst is een contract waarin de afspraken staan tussen de gemeente en het COA. In het beheerplan staan afspraken over de opvanglocatie en omgeving.


Wat is er met de klacht van inwoner Kamperpoort gedaan?

Mooie plannen, volgens Swollwacht, maar ze roepen ook nog vragen op. Zo vroeg Swollwacht-raadslid Evelina Bijleveld zich af wat er met een klacht van een inwoner van de Kamperpoort is gedaan. De betrokken inwoner heeft zich eerder ontfermd over de vluchtelingen op het opvangschip. Maar hij maakt zich zorgen over het draagvlak in de wijk en de veiligheid van de vluchtelingen zelf. In een ingezonden brief sprak hij zijn onvrede over de plannen uit. Zo werden omwonenden overvallen door de mededeling dat er 300 vluchtelingen aan de Meeuwenlaan worden opgevangen. Ze kregen slechts 5 dagen van tevoren een uitnodiging voor een informatieavond. Buurtbewoners wilden maximaal 100 mensen opvangen.


Wethouder heeft klager niet gesproken

Evelina wil weten of de wethouder inmiddels een gesprek heeft gehad met de briefschrijver. Dat is niet het geval, zo blijkt tijdens de vergadering. Evelina: “Dat vind ik erg jammer om te horen. Zo krijg ik het idee dat een klacht indienen bij dit college geen zin heeft, omdat de wethouder daar geen actie op onderneemt.” Volgens de wethouder is de klacht niet aan haar persoonlijk gericht en sturen dagelijks veel inwoners mails aan de burgemeester en wethouders. “Wij nemen zorgen van mensen absoluut serieus. In dit geval zijn er wel gesprekken geweest met deze inwoner en de ambtenaren die betrokken waren bij de klankbordgroep. En dat is soms nog beter dan wanneer ik dat als bestuurder zou doen.”

Akelig stil vanuit het college over permanente opvang

Ook vroeg Evelina om een update over de stand van zaken rondom de permanente regionale opvanglocatie. “Want het is akelig stil vanuit het college op dit punt. We zouden samen de wijken in gaan om te praten met inwoners over een mogelijke komst van een permanente opvang.

Volgens de wethouder loopt het locatieonderzoek naar mogelijke locaties. “Dat verwachten we medio dit jaar. Daarnaast zijn we bezig met gesprekken in de wijken. Ik heb er zelf al 2 gevoerd. U wordt daar rond de zomer verder over geïnformeerd.”

Uit de reactie van de wethouder blijkt dat raadsleden niet meegaan de wijken in: “We hebben het op dit moment niet zo ingericht. De eerste stap bestaat nu uit kleinere gesprekken, waarbij de wijkwethouders in gesprek gaan met de wijkplatforms. In een later stadium kunnen raadsleden wellicht ook aanwezig zijn.”

Over de opvang aan de Meeuwenlaan

Sinds 1 februari 2023 wonen 300 statushouders en kansrijke asielzoekers in de tijdelijke opvanglocatie aan de Meeuwenlaan. De opvang blijft 3 jaar bestaan en kan 1 keer met een jaar worden verlengd. De uiterlijke einddatum is 1 februari 2027. Vanuit de locatie kunnen de tijdelijke bewoners beginnen met hun inburgering, in afwachting van een woning in Zwolle of een van de omliggende gemeenten.

In mei 2022 is er een klankbordgroep opgericht met 20 bewoners, het COA, de wijkagent, Travers welzijn en de gemeente. Zij hadden elke 3 weken overleg over onder meer inburgering en de regels in de opvanglocatie. Ook hebben ze meegedacht over het beheerplan. De klankbordgroep is inmiddels opgeheven, zo blijkt uit een reactie van wethouder De Jong op vragen van Evelina. “Er is nu een omwonendenoverleg.” Zij komen 5 keer per jaar samen en voeren het beheerplan uit. In februari 2024 komt er een enquête in de wijk om de ervaringen in de buurt te peilen.

Meer informatie

留言


bottom of page