top of page
  • Swollwacht

Stemverklaring: gebiedsvisie IJsselcentrale, 06-07-2021

Uitgesproken door Evelina Bijleveld


Voorzitter,

Bouwen dichtbij natura 2000 gebied is spannend, maar tegelijkertijd nodig. We hebben in Zwolle nou eenmaal te maken met een te kort aan woningen.

Echter woningen bouwen, betekent meer dan alleen wonen.

Denk aan; horeca, parkeerplekken, recreëren, vertoeven in openbare ruimte.

En wat ik dan teruglees in beide amendementen; De natuurambities heeft de hoogste prioriteit bij alle fracties.


En dit is mooi en geheel terecht… Een voltallige raad die de meerwaarde van het prachtige natura 2000 gebied erkend en op zijn waarde inschat.

Beide amendementen vragen om een degelijk, onafhankelijk onderzoek.


Echter het amendement 6-1 van het CDA vraagt om meer. Het vraagt om het niet toelaten van nieuwe activiteiten in het natura 2000 gebied. En om op bepaalde plekken geen woningen te bouwen.


Dit lijkt ons niet haalbaar, want voorzitter zoals ik al zei, woningen bouwen betekend meer dan alleen wonen. Het gaat ook om woongenot, met als belangrijkste punt respect voor een evenwichtige verhouding verhard versus groen.


Amendement 6-1 kunnen we daarom niet steunen, en 6-2 staan we bij op, omdat dit amendement vraagt, waar omwonenden omvragen. Een gedegen, onafhankelijk onderzoek waarbij de effecten op de natuur goed in kaart worden gebracht. Zodat we meer zekerheid gaan geven aan een ontwikkeling die de natuurwaarden versterkt i.p.v. afbreekt.


Voorzitter dank u wel.

Comments


bottom of page