top of page
  • Swollwacht

Stedelijk Museum Zwolle – Foodcourt en hoge attentiemasten – Reeve

Stedelijk Museum Zwolle

De afgelopen periode is er veel om te doen geweest. Het verdwijnen van het Stedelijk Museum uit Zwolle. Op maandag 13 februari heeft een meerderheid van de Raad hier tot onze spijt mee ingestemd. Uiteraard is Swollwacht hierin niet meegegaan! Wij blijven bij onze overtuiging dat Zwolle, een eigen Stadsmuseum verdient. Dat bijdraagt aan de identiteit van de stad. En dat fungeert als het geheugen van de stad. Een sterk en toegankelijk Stadsmuseum. Helaas, het doek is gevallen.

We balen er verschrikkelijk van!


Foodcourt en hoge attentiemasten

Ook over dit onderwerp is veel te doen geweest. De vestiging van het Foodcourt aan de Vrolijkheid. Swollwacht had dit graag willen steunen. Maar in de ogen van Swollwacht hoort het in Zwolle ook zo te zijn, dat je rekening houdt met elkaar! Dat vragen wij in onze geparticipeerde Zwolse samenleving van burgers, bedrijven en politiek. En dat werkt meestal heel erg goed in Zwolle. We proberen in Zwolle echt werk te maken om-te-kijken naar elkaar! De ontwikkelaar van de Foudcourt wenst echter over de hoogte van de attentiemast op geen enkele manier concessies te doen. Hij toont zich daarmee niet bereidwillig om op dat punt naar anderen te willen omkijken!

Dat vinden wij heel erg jammer, omdat de ontwikkelaar zich daarmee- in de ogen van Swollwacht- als een niet te bewegen onderhandelaar etiketteert! Een dergelijke onwrikbare houding staat haaks op onze Zwolse manier van participatie denken en handelen! Daarom hebben we, hoe spijtig ook, tegen dit voorstel gestemd!


Reeve

In een debatronde op 6 februari is gesproken over het proces rondom het project Reeve. Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel hebben al een akkoord gesloten over de bouw van 1.100 woningen in het nieuw op te zetten dorp Reeve, bij Kampen. Echter er is nog geen definitief besluit genomen door de gemeente Kampen hierover.

Swollwacht heeft grote twijfels bij dit project!  Het is in onze ogen onvoldoende onderbouwd, de risico’s zijn niet in beeld en vooral: Zwolle moet van haar eigen woningbehoefte 160 woningen inleveren voor dit dorp! Zwolse woningen inleveren voor een project in Kampen! Geen denken aan wat ons betreft.

Comments


bottom of page