top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Schriftelijke Vragen: Geweld tegen BOA’s

Geacht College,

Afgelopen weken zijn er toenemende berichten geweest over geweld en mishandeling tegen BOA’s in ons land. Onder andere in Scherpenzeel, Amersfoort, Borne en Gorp. BOA’s ondersteunen vaak de politie en draaien APV diensten. In deze diensten komen zij (soms) samen met de politie verschillende mensen tegen onder de uitgaansgelegenheden. Het geweld waar BOA’s steeds vaker mee te maken hebben, baart ons zorgen. Daarom de volgende vragen.

  • Hoeveel geweldsincidenten met BOA’s zijn er in Zwolle bekend?

  • Is het college het met ons eens dat BOA’s veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren?

  • Is het college het met ons eens dat in de tijd waar BOA’s steeds vaker politie ondersteund en met geweld te maken krijgt, zij de juiste middelen moet kunnen inzetten?

  • Wat is momenteel de uitrusting van een BOA (gemeentelijk en inhuur), die hij of zij kan inzetten ter voorkoming van geweld en kunnen inzetten ter ondersteuning van de politie?

  • Hoe Faciliteert de gemeente haar BOA’s (gemeentelijk en inhuur) zodat zij hun werk voluit en veilig kunnen uitvoeren?

Namens de fractie van Swollwacht,

Guido PasmanComments


bottom of page