top of page
  • Swollwacht

Schriftelijke vragen

In de eerste week van maart 2016 heeft onze fractie schriftelijke vragen aan het College gesteld.


Wij horen als fractie veelvuldig bezorgde geluiden over de verkeersveiligheid in onze Zwolse wijken. Vooral gaat dat dan over het niet handhaven van de 30 kilometer-zones. Wij balen daarvan! We vinden dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen op straat. En we vinden dat de gemeente daarin een belangrijke handhavende taak heeft.

U kunt hier de vragen inzien. Als de beantwoording beschikbaar is zullen we die ook op deze website plaatsen.

Swollwacht-Verkeersveiligheid
.pdf
Download PDF • 67KB
Informatienota-Beantwoording-artikel-45-
Download • 255KB

Daarnaast hoorde onze fractie ook bezorgde signalen over het al-dan-niet naleven van het advies dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft uitgebracht over de sloop van de bibliotheek-aanbouw in de Diezerstraat. Ook daar hebben we vragen over gesteld.  De vragen zijn hier beschikbaar:


Swollwacht-Sloop-van-de-bibliotheek-aan-
Download • 24KB
Informatienota-beantwoording-artikel-45-
Download • 490KB

Comentários


bottom of page