top of page
  • Swollwacht

PPN en meer

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 4 juli zijn twee van onze moties aangenomen! Dat betreft de moties over dierenwelzijn. We zijn daar hartstikke blij mee.

Want het aannemen van deze moties betekent dat onderzocht gaat worden of het mogelijk is de (grote) kosten van diergeneeskundige spoedhulp te compenseren voor mensen met een minimuminkomen. Soms roepen mensen die hulp niet in, en wachten op een doordeweekse dag, omdat ze simpelweg het geld niet hebben om het weekend- of avondtarief te betalen. Die keuze is ook heel moeilijk als je bijvoorbeeld kinderen hebt. Wij kennen alleenstaanden die liever zelf op een houtje bijten zodat ze toch met hun hond of kat naar de dierenarts kunnen in het weekend. En ook dat zou niet moeten mogen! Wij zijn ons absoluut bewust van de verantwoordelijkheid die het hebben met een huisdier met zich meebrengt. Ook zien we hoe belangrijk het is voor mensen om een huisdier te hebben, een levend schepsel, dat van jouw zorg afhankelijk is. En die ook maakt dat je nodig bent, dat je in de benen moet, naar buiten gaat, en contact hebt met de buitenwereld.


Onze tweede motie vraagt het College van B&W om ieder jaar een gesprek te organiseren met alle mensen die te maken hebben met dierenwelzijn. Wat in dat gesprek besproken wordt, moet dan meegenomen  worden bij het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Mensen die betrokken zijn bij dierenwelzijn, maar ook organisaties op het gebied van dierenopvang, kinderboerderijen, de dierenambulance, het Dierenasiel, kunnen in dit jaarlijkse gesprek aangeven waar ze tegen aan lopen en hoe de gemeente Zwolle hen daarbij kan helpen. Het is daarnaast ook goed als er een vast moment komt, waarop alle partijen met elkaar praten over het dierenwelzijn in onze stad. Zo blijft het dierenwelzijn onder de aandacht, en maken we er echt werk van.


Last en vooral not least, wij hebben uiteraard aandacht gevraagd voor het welzijn van mensen en daarover amendementen ingediend. Het spijt ons bijzonder dat hiervoor geen meerderheid in de Gemeenteraad te verkrijgen was. De fractie van Swollwacht heeft grote moeite met de bezuinigingen op het sociaal domein, en zal dit onder de aandacht blijven brengen!


motie-dierenwelzijn-tegemoetkoming-koste
Download • 199KB
motie-dierenwelzijn-jaarlijks-gesprek-st
Download • 150KB

Comments


bottom of page