top of page
  • Swollwacht

Positionering Sociale Wijkteams

Op 13 maart lag o.a. het voorstel over het onderbrengen van de sociale wijkteams bij de gemeente voor. Fractievoorzitter William Dogger, betoogde dat dit een goede, volgende stap is.

Swollwacht heeft, vanaf de eerste opstart van de sociale wijkteams, steeds aan hun zijde gestaan en voelt zich mede verantwoordelijk om de opdracht van de Sociale Wijkteams te laten slagen.

Het Sociaal Wijkteam onderbrengen binnen de gemeentelijke organisatie zorgt voor borging en betekent dat de gemeenteraad vanuit haar rol als controlerend orgaan een goede vinger aan de pols houden en gevraagd- en ongevraagd- interventies plegen als dat nodig mocht zijn. Swollwacht is dan ook blij dat Zwolle niet kiest om het Sociaal Wijkteam een onderdeel te laten worden van de lokale marktwerking, maar er zelf verantwoordelijk wil zijn en blijven!


Коментарі


bottom of page