top of page
  • Swollwacht

Perspectiefnota 2018 – 2022

Het is goed gebruik om bij de besluitvorming over de Perspectiefnota, moties en amendementen in te dienen. Een goed moment om extra geld of aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen kiezen we niet lukraak. We luisteren daarvoor naar de mensen die ons benaderen met zorgen en problemen. En soms lukt het om bepaalde problematiek in moties te verwoorden en een concrete oproep te doen aan het college, om dingen te veranderen en beter te maken. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 – 2022 dienen we onderstaande moties, en een amendement in.

Motie-handhaven-aanlijnplicht-honden
.pdf
Download PDF • 107KB
Amendement-ruimte-voor-dierenwelzijn-in-
Download • 188KB
Motie-dierenwelzijn-educatie
.pdf
Download PDF • 136KB
dierenarts-en-asiel
.pdf
Download PDF • 110KB
Motie-handhaven-in-30-kilometerzones
.pdf
Download PDF • 187KB
motie-kinderen-en-sociale-uitsluiting
.pd
Download PD • 107KB
Motie-cultuureducatie-in-het-MBO
.pdf
Download PDF • 111KB
Motie-traineeschappen-voor-50-plussers
.p
Download P • 110KB
Motie-Voedselbank-PPN-3-juli-2017
.pdf
Download PDF • 109KB

Comments


bottom of page