• Swollwacht

Perspectiefnota 2017 – 2020

Op 4 juli ligt de Perspectiefnota 2017 – 2020 ter besluitvorming voor. In een Perspectiefnota kijkt het College van B&W vooruit, en doet zij voorstellen over het beleid voor de komende periode. Voor de fractie van Swollwacht aanleiding om een aantal amendementen en moties in te dienen! U kunt ze hier lezen:


Amendement-PPN-2016-zorg-en-welzijn
.pdf
Download PDF • 216KB
Amendement-PPN-2016-sport
.pdf
Download PDF • 219KB
Amendement-PPN-2016-werkgelegenheid
.pdf
Download PDF • 235KB
motie-dierenwelzijn-jaarlijks-gesprek-st
Download • 150KB
motie-dierenwelzijn-tegemoetkoming-koste
Download • 199KB

Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht