top of page
  • Swollwacht

Nieuwe Zorgkostenregeling: Toekomst bestendig en op maat - 7 juni 2021

Uitgesproken door Ron Klappe


Dank Voorzitter,


Ik begin de bijdrage van Swollwacht met complimenten aan de Wethouder en het Ambtelijk team voor het zo snel verwerken van de adviezen van de Participatieraad in de Beslisnota, deze is daardoor completer geworden.


Ik wil benadrukken dat de leesbaarheid van de nieuwe zorgverzekering belangrijk is. Alle Zwollenaren moeten de regelingen kunnen begrijpen, dus duidelijke en simpele taal gebruiken. Natuurlijk de informatie op de juiste plaatsen aanbieden bijvoorbeeld tijdens de inloopspreekuren van het SWT en bij het Taalpunt in de Stadkamer.


Het bieden van Maatwerk en Meerkeuze pakketten is erg positief, ook de mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden de polis voor langere duur (5 jaren) af te sluiten is een prettige ontwikkeling.


Door de koppeling via de zorgverzekering meteen in aanmerking komen als rechthebbende voor de hoge zorgkostenregeling en de gedeeltelijke tegemoetkoming van het verbruikte eigen risico, dus niet nog eens extra aanvragen hoeven doen; Top! Hoe minder vaak en hoe minder formulieren des te beter. Mits rechthebbenden hetzelfde inkomen behouden.


Ook de koppeling met schulden is een goede ontwikkeling. Automatische melding van wanbetaling is prima waardoor de betaling van de zorgverzekering door de uitkerende instantie wordt overgenomen en daardoor minder kans bestaat op probleemschulden. Veel schulden beginnen namelijk door het niet betalen van de vaste lasten zoals de zorgverzekering en de huur. Swollwacht is tevreden met deze gekoppelde opties.


Graag wil Swollwacht duidelijker zien hoe het persoonlijk advies op maat er uit gaat zien om mensen te helpen een zorgverzekering te kiezen of wordt het de tool? Op welke wijze wordt dat georganiseerd? Welke rollen en taken zijn hier weggelegd voor het SWT, Op Orde en Sociale Raadslieden?


Door het aanstellen van een projectleider medio 2021 die alles in goede banen gaat leiden worden de Sociale Wijk Teams gelukkig ontlast. Dus prima.


Met het verhogen van de inkomensgrens voor de doelgroep tot 130% van het sociaal minimum heeft Swollwacht op zichzelf geen problemen.


Inkomensgrens hanteren is inderdaad simpeler; echter Swollwacht maakt hier wel een voorbehoud:


Het betreft de afspraak over de uitvoeringstoets zoals vastgelegd in het Coalitie Akkoord.


De Wethouder zal de effecten van de nieuwe Zorgverzekering en Zorgkostenregeling binnen het gehele Sociaal Domein eerst integraal dienen te toetsen, voordat tot besluitvorming overgegaan kan worden.


Ik sluit af: Swollwacht is erg positief over de nieuwe Zorgverzekering en Zorgkostenregeling. En hoopt dat geen negatieve neveneffecten zich zullen aandienen. En wenst het college succes met het verder uitvoeren.


Dank Voorzitter.

Comments


bottom of page