top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Nieuwe straatnamen in Zwolle voortaan inclusiever

Nieuwe straten in Zwolle krijgen voortaan inclusievere straatnamen. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten in de laatste raadsvergadering van dit jaar. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat iedere Zwollenaar zich herkent in de straatnamen in onze stad”, aldus fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp van Swollwacht. De motie voor het inclusiever maken was een initiatief van Swollwacht, en werd mede ingediend door de fracties van de PvdA, D66, PvdD, Volt en GroenLinks. De gehele raad stemde voor de motie. Zwollenaar moet zich herkennen

Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp: “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat iedere Zwollenaar zich herkent in de straatnamen die in onze stad worden toegekend. En we geloven dat dat echt bijdraagt aan inclusiviteit, want iedere Zwollenaar doet ertoe en moet zich herkennen in de openbare ruimte in onze stad, ook in straatnamen.” Meer bewustzijn over onze geschiedenis Wethouder Monique Schuttenbeld zegt dat de motie ‘past bij onze stad waarin we inclusie en diversiteit nastreven’. De wethouder gaf aan dat het huidige beleid kan worden aangepast, zodat bij nieuwe straatnamen ‘inclusiviteit actief wordt meegenomen in de afweging’. Door het grote aantal nieuwbouwprojecten in de stad liggen er volgens de motie ‘kansen om gelijkwaardigheid vorm en inhoud te geven’. Volgens de motie moeten de straatnamen van Zwolle passen bij de diversiteit van de stad en ‘onze complexe geschiedenis’. “Door deze diversiteit terug te laten komen in onze straatnamen, zorgen we voor emancipatie en meer bewustzijn over onze geschiedenis”, aldus de motie. Er zou volgens de indieners ‘meer aandacht besteed moeten worden aan de verborgen verhalen van mensen die veel hebben betekend voor Zwolle’. Inwoners actief betrekken bij straatnamen De indieners vragen het college van burgemeester en wethouders om inwoners van Zwolle actief te betrekken bij de procedures van de straatnamencommissie. Volgens wethouder Schuttenbeld is dat niet nodig, omdat er op dit moment al 3 burgerleden lid zijn van de commissie. De motie werd in de gemeenteraadsvergadering ingediend bij de behandeling van het Beleidsplan diversiteit en inclusie (2022-2026): omarm het verschil. Dit plan is door de gehele raad aangenomen.

Meer informatie

Motie Inclusievere Straatnamen

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 19 december 2022, Overwegende dat:

• Straatnamen niet alleen praktisch zijn, maar ook een verhaal vertellen over geschiedenis en cultuur;

• Iedereen zich moet kunnen herkennen in de openbare ruimte onze stad;

• De gemeente Zwolle inclusief wil zijn en belang hecht aan het uitdragen van gelijkwaardigheid in het algemeen;

• Er door het grote aantal nieuwbouwprojecten in Zwolle nieuwe kansen liggen om deze gelijkwaardigheid vorm en inhoud te geven.


Van mening dat:

• Straatnamen ingezet kunnen worden om een substantiële bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving waarin een ieder zich thuis kan en mag voelen;

• Een uitleg van straatnamen met goede context zorgt voor een grotere bewustwording;

• De straatnamen van Zwolle moeten passen bij de diversiteit van Zwolle en bij onze complexe geschiedenis. Door deze diversiteit terug te laten komen in onze straatnamen, zorgen we voor emancipatie en voor meer bewustzijn over onze geschiedenis;

• Er meer aandacht besteed moet worden aan de verborgen verhalen van mensen die veel hebben betekend voor Zwolle.


Roept op dat:

• Het college inclusie en diversiteit meeneemt in het beleid en daar waar nodig gaat emenderen en bijschaven;

• Het college zich actief inzet om inwoners van Zwolle te betrekken bij de procedures van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR).


En gaat over tot de orde van de dag. Namens de fracties van:

Swollwacht Silvia Bruggenkamp PvdA Luna Koops D66 Lizet Klein Nagelvoort PvdD Annemarie Spruijt Volt Cankut Ercan GroenLinks Miriam Ntumba
Kommentare


bottom of page