top of page
 • Foto van schrijverSwollwacht

Nieuwbouw Mozaïek stemt droevig

Opnieuw verdient de communicatie met inwoners - of beter gezegd het gebrek daaraan - door de gemeente geen schoonheidsprijs. Omwonenden van basisschool Het Mozaïek in Assendorp werden niet meegenomen in het nieuwe ontwerp van de school, een ‘lelijk gedrocht’ in hun ogen. Op het bezwaar dat ze in februari indienden hebben ze nog geen reactie ontvangen, terwijl de bouw al wel is gestart. “Een beroerde gang van zaken”, aldus Swollwacht-fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp maandagavond in de gemeenteraad. Ze overweegt een motie van treurnis in te dienen. Tijdens de raadsvergadering van maandagavond sprak een van de omwonenden, Jan Weda, in over de situatie rond de nieuwbouw van de basisschool. Hij woont recht tegenover de school en was net als zijn buurtgenoten aanvankelijk enthousiast over het ontwerp voor de nieuwbouw van de school dat werd gepresenteerd. “Mooi in jaren 30-stijl en daarmee passend in de omgeving.” Wat schetste hun verbazing anderhalf jaar later echter? Het ontwerp was rigoureus veranderd! Niets van de oorspronkelijke elementen bleef overeind. Het nieuwe ontwerp is volgens de wijkbewoners te omschrijven als een ‘grote moderne kubus’.

Het oude ontwerp (boven) en het nieuwe ontwerp (onder) van basisschool Het Mozaïek.


De welstandscommissie, belegd bij Het Oversticht, bleek het eerste ontwerp te hebben afgekeurd. Gek genoeg ging ze daarmee in tegen de welstandsnota van de gemeente zelf. Daarin staat dat monumentale nieuwbouw is gericht op het ‘behouden en herstellen van de cultuurhistorische karakteristieken van de ruimtelijke structuur, de openbare ruimte en de bebouwing’. Volgens Silvia een goede eis. “Zo weten we dat we niet te maken krijgen bebouwing die haaks staat op oorspronkelijke bebouwing.” Maar het nieuwe ontwerp staat daar haaks op. “De nieuwbouw leidt tot een ernstige aantasting van het straatbeeld en we snappen niets van het advies van de welstandscommissie”, aldus Silvia.

‘Ongelooflijk beroerd’ voor omwonenden

Daarnaast is het volgens haar onbestaanbaar dat omwonenden zo slecht zijn betrokken. “De vergunning is afgegeven vóórdat het nieuwe ontwerp bij de omwonenden in beeld was. Wat is dit nu voor manier van doen? Zorgvuldig is het in elk geval niet te noemen.” Ze vroeg de wethouder of zij zich kon voorstellen hoe ‘ongelooflijk beroerd’ dit voor omwonenden moet zijn. Volgens wethouder Gerdien Rots, die samen met collega-wethouder Michiel van Willigen verantwoordelijk is, is de situatie ‘niet hoe we het graag willen hebben’. Ze zegde toe dat de raad en omwonenden een reflectie ontvangen op het proces dat heeft geleid tot het huidige ontwerp. Daarin geeft ze ook duidelijkheid over de afwikkeling van het bezwaar van de inwoners, waar nog steeds geen reactie op is gegeven. Silvia hoopt dat in de reflectie duidelijk staat welke lessen de gemeente heeft geleerd en hoe ze dit soort fouten in de toekomst gaat voorkomen. Wanneer de reflectie er is, is nog onbekend. Swollwacht overweegt om tijdens de raadsvergadering volgende week een zogeheten ‘motie van treurnis’ in te dienen tegen de wethouder.


Omwonenden: slordig, slecht proces van gemeente

De bouw van het schoolgebouw is inmiddels gestart, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt. Het is nog mogelijk dat de rechter hen gelijk geeft, benadrukt Silvia. Jan Weda maakt zich echter geen illusies: “Wij hebben er niks meer aan”, zegt hij. “Het gebouw vordert gestaag, daar maak je ook niks anders meer van. Maar wij vinden het wel belangrijk dat de gemeente Zwolle zich ervan bewust is dat dit een heel slordig, slecht proces is geweest met een hele slechte communicatie. Ik sta hier in die zin niet zozeer voor mezelf, maar ook voor mede-Zwollenaren die met dit soort processen te maken krijgen bij de gemeente.”


Meer informatie

Bijdrage Silvia Bruggenkamp tijdens het themadebat bouwen en wonen – maandag 12 juni 2023


Voorzitter, dank u wel,

 • We vinden dat de nieuwbouw bij basisschool het Mozaïek leidt tot een ernstige aantasting van het straatbeeld en we snappen niets van het advies van de welstandscommissie;

 • De welstandscommissie toetst op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota;

 • Daar lijkt geen speld tussen te krijgen;

 • In antwoord op onze vragen over de rol van de welstandscommissie geeft het college aan dat geen sprake is van subjectiviteit;

 • Het advies over de nieuwbouw bij het Mozaïek is dus gebaseerd op wat staat in de welstandsnota;

 • Ik citeer: “het beleid is gericht op het ‘behouden en herstellen van de cultuurhistorische karakteristieken van de ruimtelijke structuur, de openbare ruimte en de bebouwing’;

 • “bij toevoegingen aan, op of bij monumenten, is bovendien te lezen dat de historische stijlkenmerken van deze monumentale objecten de inspiratiebron vormen”

 • Klinkt gewoon hartstikke goed voorzitter! Zo weten we dat we niet te maken krijgen bebouwing die haaks staat op oorspronkelijke bebouwing;

 • Maar wat is er nu toch gebeurd?

 • In 2021 werd een ontwerp gepresenteerd, ook in de pers, waarover de school zelf en de omwonenden enthousiast waren;

 • Want het sloot naadloos aan op wat in de welstandsnota staat, paste prachtig bij de jarendertigstijl!

 • Na anderhalf jaar mochten de omwonenden een nieuw ontwerp komen bekijken: en zij schrokken zich werkelijk een ongeluk, net als wij trouwens;

 • Want dat nieuwe ontwerp lijkt in niets op wat eerder werd gepresenteerd;

 • Omwonenden hadden geen reden een zienswijze in te dienen op de vergunningaanvraag, ze vonden het plan prachtig;

 • Maar de vergunning is afgegeven voordat het nieuwe ontwerp bij de omwonenden is beeld was. Hiertegen is dan ook bezwaar gemaakt;

 • Wat is dit nu voor een manier van doen! Zorgvuldig is het in ieder geval niet te noemen!

 • Inwoners kregen een totaal ander plan te zien! Zij werden totaal verrast met een groot, vierkant bouwwerk dat ook nog eens veel hoger is dan het oorspronkelijk ontwerp;

 • Zonder dat op enigerlei wijze is gemotiveerd waarom dit past bij wat in de welstandsnota staat;

 • Zonder dat zij enig inzicht hebben gehad in over hoe wordt omgegaan met de objectieve criteria;

 • Kan het college heel precies duiden hoe deze criteria zijn gehanteerd in dit specifieke geval? Ik wil het college op weg helpen voorzitter;

 • Het beleid is gericht op het behouden en herstellen van de karakteristieken van de ruimtelijke structuur;

 • Er mogen geen architectonische vormen en details verloren gaan;

 • De oorspronkelijke accenten in het straatbeeld vormen het uitgangspunt en de inspiratie bij het ontwerpen;

 • Wij denken dat dit in het oorspronkelijke ontwerp voor de nieuwbouw bij het Mozaïek heel goed is gegaan;

 • Maar nu wordt er een kubus gebouwd waar in ieder geval de omwonenden van denken: wat is dit voor een gedrocht!

 • Over smaak valt niet te twisten en ook onze lokale fractie vindt dat architectuur prikkelend mag zijn;

 • Maar dan wel binnen de uitgangspunten die we als gemeenteraad van Zwolle gezamenlijk hebben vastgesteld in de welstandsnota;

 • Het is ons volstrekt onduidelijk hoe deze uitgangspunten zijn toegepast en dat vinden we ernstig;

 • Er ligt nu een bezwaar van de omwonenden, dat op 25 februari is ingediend en waarop zij nog geen besluit hebben ontvangen. We zijn nu 15 weken verder;

 • Is de wethouder het met ons van mening dat dit heel raar en vervelend overkomt op de indieners van het bezwaar?

 • Inmiddels is de bouw al gestart... Hoe zit dat eigenlijk precies als de bezwaarmakers gelijk krijgen van de rechter?

Samengevat:

 • De communicatie met de omwonenden is zeer gebrekkig geweest en heeft op cruciale punten gewoonweg ontbroken;

 • De welstandscommissie heeft een advies uitgebracht dat haaks staat op de criteria uit de welstandsnota zoals wij die als gemeenteraad hebben vastgesteld;

 • Voorzitter, onze inwoners moeten kunnen rekenen op een heldere en duidelijke communicatie van de gemeente;

 • Zij moeten weten dat de vastgestelde kaders zorgvuldig worden gehanteerd. Als we kijken naar de nieuwbouw bij het Mozaïek zien wij die kaders, die criteria uit de welstandsnota, absoluut niet terug;

 • Als Swollwacht, als fractie, maar zeker ook als partij betreuren wij dat zeer;

 • Voorzitter, wij overwegen dan ook een motie van treurnis in te dienen volgende week maar we zullen eerst goed naar de reactie van de wethouder op onze inbreng luisteren.

Dank u wel.

留言


bottom of page