top of page
  • Foto van schrijverSwollwacht

Swollwacht stelt vragen over nieuwbouw Mozaïek

De nieuwbouw van basisschool Het Mozaïek in Assendorp wordt een half miljoen duurder en loopt vertraging op. De reden daarvoor is de kritiek van de welstandscommissie. Swollwacht heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over deze gang van zaken en de rol van de welstandscommissie.


In de Stentor stond onlangs dat de uitbreidingsplannen van basisschool Het Mozaïek aan de Hortensiastraat rigoureus op de schop zijn gegaan. Dit omdat de welstandscommissie kritiek had op de plannen. De uitbreiding zou een te ‘dominante dwingende positie’ innemen.


Het huidige schoolgebouw aan de Hortensiastraat. Foto: Google Streetview.


Geen verbinding met monumentale hoofdgebouw

Terwijl de plannen juist erg goed pasten bij de uitstraling van het monumentale hoofdgebouw en de omgeving. De nieuwe plannen hebben daar totaal geen verbinding mee. De vereniging Vrienden van Assendorp is het met ons eens. Zij schreven ons dat ze vinden dat de nieuwbouw ernstig detoneert met het totaalbeeld.

Onduidelijkheid over rol welstandscommissie

Het is voor Swollwacht en veel inwoners niet duidelijk wat de welstandscommissie beweegt. We hebben vragen gesteld aan het college van B en W. Vorig jaar stelden we ook al vragen over de welstandscommissie. Daaruit kwam voor ons geen helder beeld over hun rol. Daarom stellen we nu opnieuw vragen over de situatie rondom Het Mozaïek.

Vertraging en prijsstijging

Vorig jaar stemde de volledige gemeenteraad in met de uitbreidingsplannen voor Het Mozaïek. We stelden toen 5,3 miljoen euro beschikbaar. De vertraging zorgt ervoor dat het een half miljoen euro duurder gaat worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting pas in de eerste helft van 2024 afgerond zijn. Zoals schoolbestuurder Arend Eilander in De Stentor pijnlijk verwoordde: “Helaas is er sinds de plannen ontstonden al een basisschoolgeneratie overheen gegaan.’’


Meer informatie:

De vragen van Swollwacht aan het college van B en W

Aan het college van burgemeester en wethouders van Zwolle

Betreft: vragen ex artikel 45 nieuwbouw Mozaïek en rol welstandscommissie

Zwolle, 22 februari 2023

Geacht college,

Onlangs berichtte De Stentor dat de uitbreidingsplannen van basisschool Het Mozaïek na kritiek van de welstandscommissie rigoureus op de schop zijn gegaan. Het project is hierdoor vertraagd en vanwege de gestegen bouwkosten een half miljoen euro duurder geworden.


De fractie van Swollwacht heeft zich zeer verbaasd over het uiteindelijke plan.


De fractie van Swollwacht vindt namelijk dat dit uiteindelijke plan totaal geen verbinding lijkt te hebben met het monumentale hoofdgebouw en met de omgeving.


Naar nu blijkt is de vereniging Vrienden van Assendorp (VvA) dit met ons eens. In een schrijven dat wij kortgeleden ontvingen schrijft zij o.a. dat de nieuwbouw in haar beleving ernstig detoneert met het totaalbeeld.


Voor veel van onze inwoners is het niet duidelijk welke overwegingen de welstandscommissie hanteert bij het tot stand komen van haar adviezen. Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen van 17 september 2022 bleek ons een wat diffuus beeld over de rol van de welstandscommissie.


Wij kunnen op basis van deze beantwoording desgevraagd niet aan inwoners uitleggen hoe dit nu precies zit. Dat geldt ook voor de nieuwbouw van Het Mozaïek.


In deze kwestie blijkt dat door de advisering van welstandscommissie én nieuwbouw vertraagd is én fors duurder uitvalt én dat een vereniging als de Vrienden van Assendorp zich in het geheel niet kan vinden in het plan zoals dat nu voorligt.


Dit baart ons zorgen en brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Kan het college heel precies de rol en invloed van de welstandscommissie duiden?

  2. Vindt het college het acceptabel dat vanwege de advisering door de welstandscommissie nieuwbouw een half miljoen euro duurder uitvalt?

  3. Zijn de eisen die de gemeente Zwolle stelt aan nieuwbouw gelijk aan de eisen die de welstandscommissie hanteert? Hoe verhoudt een en ander zich tot elkaar?

  4. Opereert de welstandscommissie op grond van objectieve criteria?

  5. Is (geen) sprake van enige subjectiviteit bij de totstandkoming van de adviezen van de welstandscommissie? Spelen bijvoorbeeld begrippen als ‘saai’, ‘spannend’ of ‘mooi’ mee?

  6. Kan het college ons een overzicht geven van de criteria die de welstandscommissie hanteert?

  7. Tevens ontvangt de fractie van Swollwacht graag een overzicht van de laatste 10 adviezen die door de welstandscommissie zijn uitgebracht, inclusief de motivatie daarbij, is dat mogelijk?

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Swollwacht,

Silvia Bruggenkamp


Comments


bottom of page