top of page
  • Swollwacht

Mondelinge vragen proces windturbines Voorst

Tijdens de Raadsvergadering van 22 mei 2017 heeft fractievoorzitter William Dogger mondelinge vragen aan het College gesteld over het proces rondom de mogelijke plaatsing van windturbines op Voorst. De signalen die onze fractie bereiken liegen er niet om!  Eén adviesbureau binnen dit dossier verricht zowel werkzaamheden/brengt adviezen uit in opdracht van de initiatiefnemers, maar ook voor de gemeente Zwolle!


  1. de initiatiefnemers Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie gaven in 2014 het betreffende adviesbureau de opdracht de voorverkenning ten aanzien van haalbaarheid te begeleiden;

  2. de gemeente Zwolle gunde vervolgens in 2016 de opdracht voor het opleveren van een rapport, bevattende een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op Voorst aan het zelfde adviesbureau. Daarnaast ondersteunde dit adviesbureau gedurende het traject van de verkenning de communicatie tussen gemeente, initiatiefnemers, de klankbordgroep, omwonenden en de actiegroep Tegenwind Voorst;

  3. dit adviesbureau kreeg ook de opdracht tot het uitvoeren van een zogenaamde quickscan naar andere locaties in de stad waar windenergie eventueel mogelijk is, om de mate van geschiktheid van locatie Voorst ten opzichte van andere mogelijke locaties te kunnen beoordelen.

Een gang van zaken die in de ogen van de fractie van Swollwacht niet hoort! Lees hieronder de volledige vragen. Uiteraard komt e.e.a. terug in de komende debatten!

De gemeenteraad moet keuzes maken op basis van objectiviteit, waarbij de gemeenteraad- zonder (vooraf) te oordelen- er volledig op moet kunnen vertrouwen dat er op dit dossier op geen enkele manier sprake is geweest van conflicterende belangen dan wel de schijn daarvan!


mondelinge-vragen-proces-windturbines-vo
Download • 160KB

Commentaires


bottom of page