• Swollwacht

Mondelinge vragen: incidenten De Alm en Berkumstraat

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 1 april 2019

Onderwerp: incidenten De Alm en Berkumstraat

Afgelopen dagen heeft een tweetal heftige incidenten plaatsgevonden in onze stad, waarbij woonhuizen zijn bestookt met molotovcocktails, sprake was van brand en van zeer onveilige situaties.

Dankzij de inzet van jongeren lijkt erger te zijn voorkomen maar dat neemt niet weg dat dit een zeer  verontrustende situatie betreft. Temeer daar enkele jaren geleden in De Alm sprake was van een ontplofte auto (4 april 2016) en dit gevoelens van onrust en onveiligheid voor de inwoners van onze stad met zich mee brengt.

Gevoelens die onze fractie deelt en we willen daarom de volgende vragen stellen:

  • Kan de burgemeester ingaan op de incidenten die hebben plaatsgevonden?

  • Is sprake van samenhang tussen deze incidenten?

  • Wat is er precies aan de hand? Is daar zicht op?

  • Wat gebeurt er om de veiligheid van de mensen in de desbetreffende straten te garanderen?

Namens de fractie van Swollwacht,

Silvia BruggenkampContact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Lidmaatschap,

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Copyright © 2020 Swollwacht