top of page
  • Swollwacht

Dierenwelzijn

Ook in deze tijden van onzekerheid gaan bestuurlijke processen door. Zo heeft het College van B&W het beleid voor dierenwelzijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in de beleidsnota Dierenwelzijn die deze week is opgeleverd en op een later moment met de Raad besproken zal worden. Dierenwelzijn heeft een herkenbare plek gekregen in het Coalitieakkoord wat nu nader uitgewerkt is in de actualisering van het dierenwelzijnsbeleid. Wethouder William Dogger heeft bij deze actualisering ook het Dierenteam Zwolle nauw betrokken. Het Dierenteam is een samenwerkingsverband van vijftien verschillende dierenwelzijnsorganisaties, uniek voor Nederland, en werkt nauw samen met de gemeente Zwolle.


Comentarios


bottom of page